28 listopada 2019 r. minął rok od wyboru Agnieszki Maliszewskiej, dyrektor Polskiej Izby Mleka, na Pierwszą Wiceprzewodniczącą COGECA. Jest to największa i najbardziej wpływowa organizacja lobbingowa na rzecz mleczarstwa w Europie. Prezydencja Komitetu COPA, która odbywa posiedzenia raz w miesiącu oraz Prezydencja Komitetu COGECA tworzą wspólnie Komitet Koordynacyjny, który próbuje wypracować porozumienie w kwestiach dotyczących obu organizacji – COPA i COGECA.

Pomimo tego, iż Prezydencja reprezentuje różne spółdzielnie z wielu krajów UE, mają one wspólne problemy i wyzwania. Jak informuje Maliszewska, częste, długie ale bardzo owocne spotkania z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, czy też administracją wielu krajów, m. in. Sekretarzem Stanu USDA Sonny Perdue, podczas których szukane są najlepsze rozwiązania, to tylko część z zakresu zadań należących do Prezydencji. Jako pierwsza wiceprzewodnicząca Agnieszka Maliszewska odpowiada za promocję rozwoju spółdzielni mleczarskich w Europie Środkowo-Wschodniej oraz bałtyckich państwach członkowskich.

- Rok pracy w prezydencji minął bardzo szybko. W czasie pandemii, my przedstawiciele COGECA, pracowaliśmy bardzo intensywnie. Odbywaliśmy dużo spotkań podczas których toczyły się rozmowy mające na celu wsparcie gospodarki, aby w jak najmniejszym stopniu odczuła ona skutki pandemii COVID-19. – mówi Wiceprzewodnicząca COGECA.

- Obecnie, podczas spotkań COGECA głównym tematem rozmów jest Europejski Zielony Ład, który budzi coraz więcej niepokoju i obaw zarówno wśród rolników, polityków oraz przedstawicieli organizacji rolniczych. W czasie tego intensywnego roku miałam wiele spotkań dotyczących kształtowania światowej polityki rolnej. To jest dobrze wykorzystany czas dla Polski, polskiej spółdzielczości i polskiego rolnictwa – dodaje Maliszewska.