O kryzysie mówi się w kontekście problemów wynikających m.in. z pandemii koronawirusa, czy toczącej się wojny za naszą wschodnią granicą. Jak zauważa Agnieszka Maliszewska, nadal występują problemy z dostępem do niektórych rynków, jak choćby rynku chińskiego.

- Rosyjski atak na Ukrainę, a tak naprawdę na cały zachodni, europejski świat spowodował to, że dziś znaleźliśmy się w obliczu niezwykle trudnej sytuacji. Wiemy, że dziś mamy problem związany z dostawami energii, z dostawami gazu i to jest kolejny element, który może do tego łańcucha kryzysu dołączyć, aczkolwiek mam nadzieję, że te wszystkie dostawy nie będą przerwane.

Podczas 19 Międzynarodowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej dyskutowano m.in. o tym jakie problemy mogą jeszcze wystąpić w branży mleczarskiej i jak sektor ma ograniczać ryzyka i skutki sytuacji kryzysowych.