W celu ograniczenia występowania strat ekonomicznych na tak dużą skalę stworzono liczne programy profilaktyki mastitis.

- Podstawowym parametrem jest dobór odpowiednich osobników do produkcji dużej ilości i wysokiej jakości mleka, przy którym szczególną uwagę zwraca się na budowę wymienia, jego kształt oraz zawieszenie – mówi prof. dr hab. Jan Twardoń z UP we Wrocławiu.

By ograniczyć występowanie mastitis należy dbać o dość szeroko pojętą higienę obejmującą zarówno budynek inwentarski, miejsce pozyskiwania mleka, prawidłowe wykonanie doju mechanicznego oraz dbałość o stan techniczny i higieniczny urządzeń do pozyskiwania mleka, a także prawidłowe przygotowanie wymienia do doju.

Do następnych sposobów zapobiegania zapaleniom wymienia należy zapewnienie odpowiednich warunków środowiskowych w miejscu pobytu zwierząt, zaliczając do nich, utrzymanie czystości, częstą wymianę ściółki oraz sprawną i wydajną wentylację, a także dostęp do wody i  odpowiednio zbilansowanej paszy.

- Zapewnienie odpowiedniego żywienia krowom w laktacji lub zasuszeniu wpływa na poprawę funkcjonowania systemu immunologicznego i podniesienie odporności na działanie patogenów. Choroby metaboliczne (ketoza, kwasica, ujemny bilans energetyczny) zmniejszają odporność krów na infekcje i zwiększają prawdopodobieństwo zapadania krów na zapalenia wymion – tłumaczy prof. Twardoń.

- Niezbędne jest natychmiastowe leczenie klinicznych i podklinicznych stanów zapalnych wymion, eliminacja krów opornych na terapię oraz stosowanie szczepionek i razie konieczności antybiotyków u krów w okresie zasuszenia – dodaje ekspert.

Bardzo wysoka produkcja mleka stanowi duże obciążenie organizmu krowy, często stanowiąc granicę jej wytrzymałości fizjologicznej. W związku z wieloczynnikowością zapaleń wymion, decydującą rolę w ich występowaniu odgrywa człowiek, który powinien zapewnić zwierzęciu odpowiednie warunki, a nie zawsze jest w stanie sprostać wzrastającym potrzebom krów wysokowydajnych, co w konsekwencji prowadzi do występowania mastitis.