Dbałość o prawidłowy rozwój i stan zdrowotny gruczołu mlekowego jest niezwykle ważny, gdyż przekładać się będzie na kolejne lata użytkowania. W skrajnych przypadkach pierwsza laktacja jałówki może okazać się jej ostatnią.

Do czynników ryzyka można zaliczyć m.in.:

  • Wzajemne ssanie się cieliczek i jałówek w czasie odchowu,
  • Podawanie cieliczkom przeznaczonym na remont stada mleka od krów chorujących na mastitis,
  • Porody w letnich miesiącach,
  • Nasilenie występowania much w budynkach inwentarskich i na pastwiskach,
  • Złe warunki zoohigieniczne,

  • Nieprawidłowe żywienie (pasze złej jakości, niezbilansowana dawka pokarmowa - jałówki zatuczone, braki mineralno - witaminowe),

  • Zbyt późne wprowadzenie do nowego środowiska obory przed porodem,

  • Stres w okresie okołoporodowym,

  • Genetyczna podatność przekazywana przez buhaja.

Ważna jest systematyczna kontrola gruczołu mlekowego u jałówek przed porodem. W przypadku wystąpienia niepokojących zmian, należy podjąć leczenie. Odpowiednio wcześnie rozpoczęte zwalczanie mastitis ograniczy niekorzystne skutki tego schorzenia i pozwoli uniknąć przedwczesnego brakowania ze stada.