Celem każdego producenta mleka jest wyhodowanie krowy o wysokiej zdrowotności, a co za tym idzie dużej wydajności mlecznej, produkującej surowiec wysokiej jakości. Aby tego dokonać należy na bieżąco monitorować stan zdrowia zwierząt, zapobiegać i w porę leczyć.

Mastitis jest jedną z najczęstszych i najbardziej kosztownych przyczyn spadku wydajności mlecznej u krów, co powoduje spadek rentowności. Subkliniczne mastitis jest trudne do wykrycia, ponieważ na pierwszy rzut oka mleko wygląda normalnie.

W ramach profilaktyki zaleca się, aby po wycieleniu pierwiastek wykonać badanie mleka metodą TOK (terenowy odczyn komórkowy) lub test mikrobiologiczny, który jest bardziej czasochłonny, za to dokładniejszy. Szybkie zdiagnozowanie i leczenie schorzenia pozwoli na utrzymanie produkcyjności i zdrowotności młodych sztuk w stadzie.

Najwyższym czynnikiem ryzyka rozwoju mastitis są patogenne mikroorganizmy, dlatego jałówki należy utrzymywać w czystym, suchym otoczeniu ze świeżą ściółką. U zwierząt, u których zanieczyszczenie obornikiem sięga wysoko do nóg i wymienia, prawdopodobieństwo wystąpienia mastitis jest większe.

Walka z mastitis w stadzie to przede wszystkim prewencja i kontrola krów w stadzie, karmienie cieląt preparatami mlekozastępczymi lub mlekiem pasteryzowanym zamiast surowym, a przede wszystkim utrzymywanie stanowisk w czystości. Jałówki to przyszłość każdego gospodarstwa. Wprowadzenie zdrowych, żywotnych jałówek do stada krów mlecznych wpływa na zwiększenie produktywności i rentowności w przyszłości.