Dziś, tj. 3.02.2023 r., zarząd Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka podjął decyzję o wykluczeniu Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka z grona członków PFHBiPM. Za wykluczeniem miało zagłosować szesnaście z grona dwudziestu jeden związków.

Utrata zaufania do Mazowieckiego ZHBiPM 

Głównym powodem takiej decyzji miała być utrata zaufania do Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła, który w obecnym roku wyborczym, w sposób budzący u niektórych podejrzliwość, zdecydowanie (3,5-krotnie) zwiększył liczbę swoich członków, co miało się przełożyć na liczbę delegatów na Walny Zjazd Federacji.

Jednocześnie Mazowiecki ZHBiPM nie zareagował na pismo wystosowane przez prezydenta PFHBiPM i nie przekazał informacji na temat ilości członków zrzeszonych w jego strukturach.

Ilość delegatów z Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka stanowiłaby połowę delegatów Walnego Zjazdu, co skutkowałoby zdominowaniem całej, liczącej dwadzieścia jeden związków, Federacji.

O członkostwie w PFHBiPM, zgodnie ze statutem, decyduje Zarząd Federacji, dlatego decyzja jest prawomocna. Jest to pierwsze takie wykluczenie w historii Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Jednocześnie należy podkreślić, że hodowcy z Mazowsza będą mogli korzystać z usług świadczonych przez Federację niezmienionych zakresie, jakości i cenie.