-W kwietniu br., po prawie 7 latach od powstania europejskiego konsorcjum genomowego EuroGenomics w kwietniu 2016 r., zawiązano spółdzielnię pod nazwą EuroGenomics Cooperative U.A. z siedzibą w Amsterdamie. Najważniejszymi organami spółdzielni są Walne Zgromadzenie i Zarząd. Polskę w tych organach reprezentują odpowiednio Leszek Hądzlik - prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Jarosław Jędraszczyk - wiceprezes zarządu Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z/s w Krasnem - czytamy w oświadczeniu Federacji.

Głównym celem powstałej w tym miesiącu spółdzielni jest wymiana informacji na temat buhajów referencyjnych. Są to osobniki posiadające zarówno wycenę genomową jak i tradycyjną, na córkach. Dzięki zwiększającej się bazie takich buhajów, można z coraz większą dokładnością przeprowadzać wycenę genomową.

Zastosowanie wyceny na podstawie kodu genetycznego buhajów znacznie przyspieszyło wprowadzenie nowych osobników do rozrodu.

-Wdrożenie oceny genomowej do praktyki skróciło odstęp między pokoleniami i dzięki stosowanym biotechnikom bywa, że zarówno ojciec jak i dziadek młodego buhaja, którego nasienie stosowane jest w rozrodzie nie mają jeszcze oceny tradycyjnej na córkach. Taki postęp niesie konkretne korzyści nie tylko dla firm inseminacyjnych ale przede wszystkim dla hodowców i producentów – podaje PFHBiPM

Współpraca pomiędzy członkami Eurogenomics Cooperative polegać będzie również na wymianie danych nt. młodych buhajów wchodzących do rozrodu. Dzięki temu ułatwi się dostęp do wiarygodnej wyceny rozpłodników.

-Łącząc potencjał wszystkich zaangażowanych podmiotów europejscy hodowcy bydła i producenci mleka zyskują dostęp do najbardziej wiarygodnej oceny wartości hodowlanej buhajów krajowych jak i zagranicznych. Jest to szczególnie ważne w sytuacji kiedy o ekonomicznym powodzeniu produkcji decydują wszystkie elementy funkcjonowania gospodarstwa w tym genetyka – podaje Federacja.