Do najważniejszych dat w historii Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu należą:
- rok 1974 – utworzenie w Łowiczu Stacji Unasienniania Loch,
- rok 1975 - kolejna reorganizacja zakładów unasienniania w efekcie której powstała Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt,
- rok 1992 – zgodnie z zarządzeniem nr 139 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej utworzono w Polsce dziewięć SHiUZ-ów, w tym również stację w Łowiczu.
- rok 2000 – ponowna reorganizacja Stacji Hodowli i Unasienniania Zwierząt w wyniku której utworzono w kraju 4 cztery firmy inseminacyjne, których właścicielem został Skarb Państwa.

Od tego momentu SHiUZ w Łowiczu kontynuuje funkcjonowanie pod nazwą Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o. o.
- rok 2004 – otrzymanie przez MCHiRZ Sp. z o. o. certyfikatu pozwalającego na produkcję nasienia buhajów na rynki UE.
- rok 2010 – powstanie w Łowiczu ośrodka embriotransferu,
- rok 2011 - rozpoczęcie procesu prywatyzacji, której finał nastąpił w roku 2013.

Od 2012 roku Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt uczestniczy w rozwoju oceny genomowej w Polsce, tworząc wraz z trzema innym firmami inseminacyjnymi, dwoma Uniwersytetami (we Wrocławiu i w Olsztynie), Instytutem Zootechniki w Krakowie oraz PFHBiPM, organizację Genomika Polska. W roku 2013 organizacja ta stała się członkiem Konsorcjum Euro Genemics, co w znacznym stopniu wpłynęło na przyspieszenie wprowadzenia w Polsce genomowej wyceny buhajów.

W obrębie firmy funkcjonuje obecnie 9 Zakładów zlokalizowanych w Łowiczu, Brześciu, Ciechanowie, Gostkowie, Kruszowie, Legnicy, Zameczku i Żelkowie oraz 4 Stacje Unasienniana Loch ( SUL Zielkowice, SUL Ciechanów, SUL Kocierzowy, SUL Teodorów).

Według danych MCHiRZ, w ubiegłym roku firma wprowadziła na rynek ponad pół miliona porcji nasienia buhajów, blisko 400 tys. porcji nasienia knurów oraz ponad 11 tysięcy unasiennionych matek pszczelich.