Odpowiedni termin zbioru traw jest oczywistą gwarancją produkcji pasz najwyższej jakości, co w przypadku trwałych użytków zielonych stanowi wysoki poziom białka. Ten wysoki poziom nie jest jedynym wyznacznikiem, gdyż bardzo ważna jest również jego dostępność.

W warunkach polowych czasem trudno jest jednoznacznie określić optymalny termin zbioru traw z przeznaczeniem na kiszonkę. Warto się w tym posiłkować prostymi metodami do których należy właśnie pomiar za pomocą butelki piwa – wyjaśnia Gernot Ströbel doradca firmy Josera.

Nie jest to metoda o wysokiej dokładności, ale przyjęta została na całym świecie za dobrze obrazującą odpowiedni termin zbioru. Chodzi tu o średnią wysokość łanu runi łąkowej sięgającej wysokością butelki piwa. Wiadomo, że w składzie takiej runi znajdują się gatunki traw wyższych jak i niższych. Dlatego te wyższe powinny butelkę zakrywać, a niższe nie sięgać końca szyjki – dokładnie tak by średnia wysokość runi pokrywała się z wysokością butelki – mówi Ströbel.

Jedynie pasze objętościowe o najwyższej jakości pozwolą na wykorzystanie potencjału produkcyjnego krów mlecznych przy zachowaniu wysokiej zdrowotności stada.