Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, pozwolił na wznowienie w naszym kraju uboju zgodnie z zasadami religijnymi i jego eksport. Oznacza to powtórną możliwość produkcji wołowiny koszernej oraz halal. Zgodnie z zapewnieniami analityków decyzja TK wpłynęła pozytywnie na eksport mięsa wołowego.

- Szacujemy, że w 2015 r. eksport wołowiny pochodzącej z uboju rytualnego wyniósł 42 tys. t (152 mln EUR), co stanowiło 11 proc. całkowitego polskiego eksportu wołowiny. Jej głównymi odbiorcami była Turcja (13 proc.), Bośnia i Hercegowina (13 proc.), Uzbekistan (10 proc.) oraz Niemcy (9 proc.). W 2015 r. dynamika całkowitego polskiego eksportu wołowiny zwiększyła się do 17,6 proc. wobec 8,0 proc. w 2014 r. - czytamy w raporcie przygotowanym przez analityków z Credit Agricole.

Dużą szansą na zwiększenie eksportu polskiej wołowiny jest rynek turecki. Powołując się na raport „State of the Global Islamic Economy”, można stwierdzić, że kraj ten jest drugim największym (po Indonezji) rynkiem żywności halal na świecie. Jak przewidują eksperci, w br. możliwy jest powrót eksportu mięsa halal do Turcji na poziomie zbliżonym do tego sprzed wprowadzenia zakazu. Skutkiem tego będzie zarówno wzrost eksportu wołowiny, jak i zwiększenie udziału mięsa halal w jego strukturze.

- Prognozujemy, że w 2016 r. dynamika całkowitego polskiego eksportu wołowiny zwiększy się do ok. 20,4 proc. wobec 17,5 proc. w 2015 r. W naszej ocenie głównym źródłem wzrostu będzie rosnący udział eksportu mięsa, pochodzącego z uboju rytualnego. Zakładamy, że w 2016 r. wielkość polskiego eksportu wołowiny do Turcji powróci do poziomu sprzed wprowadzenia zakazu uboju rytualnego (ok. 36 tys. t), a tym samym udział mięsa pochodzącego z uboju rytualnego w całkowitym polskim eksporcie wołowiny zwiększy się w 2016 r. do ok. 20 proc. wobec 11,8 proc. w 2015 r. - podaje Credit Agricole.