Wzrosty cen skupu bydła w ostatnich miesiącach wyznaczały jednokierunkowy, rosnący trend. Obecnie nie ma jednoznacznej tendencji w cennikach. Część zakładów obniżyła stawki, inne po zeszłotygodniowych zniżkach skorygowała cenniki ponownie w górę.

Przez chwilę na rynku pojawiło się sporo bydła, co wynikało z dość wysokich cen skupu, jak również wzmożonych przygotowań do wiosennych prac polowych. Obecnie, w związku z korektą cenników podaż wyraźnie wyhamowała.

Obecnie w ankietowanych zakładach ceny skupu buhajów w klasie R wynoszą maksymalnie 14,30 zł/kg (średnio 13,50 zł/kg). Natomiast w klasie O górna stawka to 13,90 zł/kg (średnio 13,13 zł/kg). Ceny samców skupowanych wynoszą maksymalnie 8 zł/kg (średnio 7,75 zł/kg).

Nieco na wartości straciły również jałówki. Górny limit cenowy w klasie R wynosi 14 zł/kg (średnio 13,51 zł/kg), a w klasie O 13 zł/kg (średnio 12,69 zł/kg). Za jałówki sprzedawane na wagę żywą producenci mogą obecnie otrzymać do 7 zł/kg (średnio 6,75 zł/kg).

Przed obniżkami obroniły się jedynie krowy. Samice w rozliczeniu na WBC osiągają maksymalną cenę w wysokości 12 zł/kg (średnio 11,56 zł/kg). Natomiast w przypadku ofert za żywą wagę, stawki dochodzą do 5,6 zł/kg (średnio 5,30 zł/kg), (ceny netto).