Blattin Rumen Aktiv to nowy produkt na bazie wyselekcjonowanych aktywnych żywych drożdży Levucell® SC (Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077), który zapewnia poprawę efektywności żywienia i zdrowotności przeżuwaczy poprzez:


- stabilizację pH żwacza i zmniejszenie ryzyka wystąpienia kwasicy,
- stymulowanie mikroorganizmów żwacza,
- usprawnienie aktywności enzymatycznej i celulolitycznej żwacza,
- poprawę i utrzymanie beztlenowego środowiska żwacza.

Jak podaje producent, szczep tych drożdży został wyselekcjonowany i zatwierdzony przez ośrodki badawcze a jego efektywność potwierdzają dziesiątki międzynarodowych publikacji naukowych.

Blattin Rumen Aktiv zapobiega kwasicy stabilizując pH żwacza krów przy diecie bogatej w łatwo fermentowalne węglowodany (skrobia). Konkuruje o cukry proste z S. bovis – bakterią produkującą kwas mlekowy zmniejszając koncentrację tego kwasu w żwaczu. Stymuluje wzrost i metabolizm bakterii utylizujących kwas mlekowy Megasphaera elsdenii i Selenomonas ruminantium, co wspomaga dalszą redukcję kwasu mlekowego w żwaczu.

Poprawia strawność włókna i paszy usprawniając aktywność enzymatyczną oraz metabolizm żwacza.

Stosowany w żywieniu cieląt, Blattin Rumen Aktiv przyspiesza rozwój żwacza umożliwiając wcześniejsze zasiedlenie żwacza pożądaną mikroflorą i skutecznie podtrzymując wyższy poziom korzystnej tej mikroflory.

Stosowany jest jako dodatek w żywieniu krów mlecznych, bydła mięsnego, cieląt, jałówek, kóz, jagniąt i owiec w dawce od 40 (cielęta) do 100 gram (krowy mleczne). Dostępny jest w 25 kg workach.