W Polsce już od kilkunastu lat obserwowany jest wzrost średnich rocznych temperatur. Suche wiosny i lata będę się prawdopodobnie powtarzać coraz częściej, co zmusza do poszukiwania roślin pastewnych odpornych na trudne warunki.

Przykład zeszłorocznej suszy wskazuje, że w wielu przypadkach użytki zielone nie dostarczyły zadowalających plonów, pozwalających na zabezpieczenie bazy paszowej na okres zimowy. Konieczne jest więc dobieranie takich gatunków roślin, które będą w stanie znieść różnorodne czynniki stresowe.

Firma Sowul&Sowul proponuje mieszankę kośną Bizon, która jest dedykowana na stanowiska przesuszane, na klasach I-IV, o długotrwałym deficycie wody.

Co ważne, jej skład powstał w oparciu o doświadczenia prowadzone na poszczególnych gatunkach traw i bobowatych w okresie długotrwałej suszy w 2018 roku. Kompozycja ta zawiera m.in. kupkówkę pospolitą, lucernę siewną, kostrzewy, festulolium, koniczynę białą oraz komonicę zwyczajną. Norma wysiewu tej mieszanki wynosi 35 kg/ha.

Produkt ten został wyróżniony Znakiem Nowość na tegorocznych Targach Ferma w Łodzi.