Jod jest pierwiastkiem niezbędnym do syntezy hormonów tarczycy: tyroksyny i trójjodotyroniny, które regulują metabolizm energetyczny organizmu. Ilość jodu wbudowanego w hormony tarczycy wynosi ok. 0,4 mg/dobę u cieląt o masie ciała 40 kg i wzrasta do 1,3 mg jodu/dobę u nieciężarnych jałówek o masie ciała 400 kg. Krowy w późnej ciąży wbudowują ok. 1,5 mg jodu dziennie do produkcji hormonów tarczycy. W okresie laktacji produkcja hormonów tarczycy jest zwiększona, zwłaszcza u krów wysokowydajnych, a włączenie jodu do hormonów tarczycy może sięgać od 4 do 4,5 mg jodu/dzień. Produkcja hormonów tarczycy jest również zwiększona podczas zimnej pogody, aby stymulować wzrost podstawowej przemiany materii, gdy zwierzę próbuje utrzymać stałą ciepłotę ciała.

Około 80-90 proc. jodu wchłaniane jest z układu pokarmowego. Mleko zwykle zawiera od 30 do 300 g jodu/l, a zawartość jodu w mleku generalnie wzrasta wraz ze wzrostem jodu w dawce pokarmowej, co sprawia, że zawartość jodu w mleku jest rozsądnym wskaźnikiem poziomu tego pierwiastka. Analiza laboratoryjna hormonów tarczycy umożliwia dokładniejszą ocenę rzeczywistej funkcji tarczycy i przyczyn jej dysfunkcji. Kiedy zawartość jodu w diecie przekracza jego zapotrzebowanie, wówczas 20 proc. tego pierwiastka zostanie włączone do tarczycy. W warunkach, w których spożycie jodu w diecie jest poniżej zapotrzebowania zwierzęcia, tarczyca absorbuje ponad 30 proc. tego pierwiastka. Przy znaczącym niedoborze jodu tarczyca może wiązać nawet do 65 proc. jego ilości (...).