Nowym rozwiązaniem jest również posiadanie mini laboratorium we własnym gospodarstwie, które daje informacje o podstawowych informacjach mleka.

Obecnie programy komputerowe pozwalają na obsługę hali udojowej, czy robotów udojowych, gromadząc dane o ilości i strumieniu przepływającego mleka, przebiegu laktacji, czy przewodności elektrycznej mleka. Często programy zintegrowane są również z systemami pomiaru aktywności krów, co w efektywny sposób pozwala na wykrywanie rui i zarządzanie rozrodem w stadzie. Inne zalety takich programów to możliwość indywidualnego doboru dawki żywieniowej, czy sterowanie mikroklimatem. Niektóre systemy pozwalają również na analizę mleka w czasie rzeczywistym, od każdej krowy pod kątem wybranych parametrów mleka, których znajomość pozwala na szybkie wykrywanie mastitis, ketozy, kwasicy oraz korygowanie dawki żywieniowej na podstawie uzyskanych wyników.

Laserową technikę pomiarów wykorzystują tożsame analizatory Afilab, który jest częścią systemu Afimik oraz IMA, moduł programu Fullexpert. Analizatory te stanowią uzupełnienie stanowiskowej instalacji udojowej w dojarniach, a montowane są między aparatem udojowym a rurociągiem mlecznym. Pomiar następuje podczas każdego udoju i dotyczy poziomu białka, tłuszczu, mocznika, laktozy, liczby komórek somatycznych oraz krwi w mleku. Pomiar odbywa się podczas udoju i nie zakłóca przepływu mleka. Analizatory można zakupić razem z całym systemem zarządzania stadem, ale nie trzeba. Niektórzy decydują się na zakup analizatorów w trakcie eksploatacji systemów. Wyniki uzyskiwane i przedstawiane są w zależności od potrzeb. Parametry są uśredniane, a wszelkie odchylenia od ustalonych przedziałów są raportowane, co pozwala na szybką reakcję i wychwycenie zaburzeń u poszczególnych krów.

Innym systemem, który spełnia rolę laboratorium w oborze to Herd Navigator, wprowadzony do sprzedaży wraz ze zautomatyzowanym systemem dobrowolnego dojenia (VMS, Voluntary Milking System). System automatycznie pobiera i analizuje próbki mleka, po czym wyświetla informacje na ich temat. Herd Navigator określa poziom progesteronu, dehydrogenazy mleczanowej (LDH), beta hydroksymaślanu (BHB) oraz mocznika. Badanie poziomu progesteronu pomaga określić status rozrodczy poszczególnych krów, wskazać na obecność rui, ciąży, czy też jej poronienia, a także sugerować na zaburzenia i choroby układu rozrodczego. Z kolei podwyższony poziom LDH wskazuje na subkliniczne postacie mastitis, dlatego analiza tego parametru pozwala na wczesne wykrycie zapalenia. Do wykrycia ketozy służy analiza BHB. Obecnie rozwiązanie to jest już dostępne również w Polsce.

Współczesne roboty udojowe, zintegrowane z systemami zarządzania stadem, również posiadają funkcje analizy mleka w trakcie udoju. Potrafią określić przewodność mleka, oszacować liczbę komórek somatycznych, czy też sprawdzić prawidłowość barwy mleka. W przypadku robota Astronaut w standardzie oferowany jest pomiar barwy i przewodności mleka w każdej ćwiartce, pomiar tłuszczu, białka, laktozy, temperaturę mleka a także liczbę komórek somatycznych.

Powyższe systemy wiążą się ze stosunkowo wysokim poziomem nakładów inwestycyjnych. Jest to jednak inwestycja w postęp i rozwój gospodarstwa, co może pomóc w zarządzaniu stadem i obniżyć w przyszłości koszty produkcji i nakład pracy.