Minister rolnictwa uczestniczący w konferencji zorganizowanej przez Polską Izbę Mleka pt. Ocena skutków strategii od Pola do Stołu dla sektora mleczarskiego zaznaczył, że rolnictwo przechodzi obecnie czas transformacji. Z jednej strony mamy problemy związane z COVID-19, zaś z drugiej kończymy perspektywę finansową UE. Strategię od Pola do Stołu ocenił jako dużą szansę dla Polski na wykorzystanie naszego potencjału oraz możliwość dogonienia tego co dzieje się w krajach tzw. starej Unii.

Zwrócił uwagę, że sektor mleczarski jest jednym z liderów produkcji i eksportu.

– Sprzedajemy za granicę prawie 30 proc. produkcji, ponad 4,3 mln ton. W związku z tym jako minister jestem do państwa dyspozycji, w zakresie tego o czym tu mówimy, ale z drugiej strony w zakresie pomocy, bo otwieranie nowych rynków międzynarodowych jest jednym z kierunków, które w swojej polityce wyznaczam – stwierdził minister.

Jak podkreślił, należy dbać, by nadprodukcja mogła być dobrym towarem eksportowym, zarówno do krajów UE, jak i na rynki zewnętrzne.

– Sektor mleczarski jest też liderem postępu technologicznego – znaczył minister Puda. – W nowym PROW dużą część środków finansowych będziemy chcieli przeznaczyć na przetwórstwo – dodał.

Minister zaapelował do przedstawicieli branży o branie udziału w konsultacjach i przesyłanie uwag bezpośrednio do ministerstwa rolnictwa.

Odniósł się również do kwestii małych i średnich gospodarstw, których wsparcie stawia sobie za cel.  

– To oczywiście nie wyklucza gospodarstw dużych, ale chcielibyśmy doprowadzić do takiej sytuacji aby małe i średnie gospodarstwa miały mniej więcej zbliżone szanse. W tej chwili te największe gospodarstwa rolne w Polsce jednak są w pewnym sensie uprzywilejowane jeśli chodzi o ustawodawstwo. Chcemy to zmienić, tak aby również te mniejsze gospodarstwa mogły funkcjonować na tych samych zasadach – zaznaczył.

Zapowiedział również nową ustawę o spółdzielczości.

–  Z racji dużej roli spółdzielni mleczarskich problem słabej pozycji rolników w tym łańcuchu w mniejszym stopniu dotyczy tego sektora, ale mogę zapowiedzieć, że chcemy aby po ustawie związanej z rodzinnymi gospodarstwami rolnymi powstała nowa ustawa dotycząca spółdzielczości i spółdzielni. Tu będę prosił Państwa o pomoc, bo nie kto inny jak właśnie państwo jesteście takimi dobrymi przykładami funkcjonowania spółdzielni, ale żeby można było to jeszcze wzmocnić będę prosił państwa o podzielenie się z nami wiedzą na temat tego co warto poprawić w naszej spółdzielczości – stwierdził szef resortu rolnictwa.

Podkreślił, że sektor mleczarski ma duży udział w kreowaniu dochodów rolnictwa oraz charakteryzuje się dużym udziałem w zatrudnieniu, co jest obecnie bardzo istotne. Minister zwrócił również uwagę na wyścig związany ze wzrostem wydajności mlecznej krów i modernizacją gospodarstw w Polsce, który przyczynia się również do zmniejszenia jednostkowego śladu węglowego, jak dodał.

Poruszył również kwestię roli mleczarstwa w zrównoważonym rozwoju rolnictwa

– Rola mleczarstwa w zrównoważonym rozwoju rolnictwa jest bardzo duża, a sektor ten jest priorytetowo traktowany w planowanych zmianach WPR – mówił minister Puda. – Bardzo istotne żeby już o tym dyskutować, ponieważ chcielibyśmy, aby wszystkie branże mające dotychczas utrudniony kontakt ze środkami europejskimi, czy z w ogóle z finasowaniem zewnętrznym, mogły z tych środków bardziej efektywnie korzystać. Efektywnie, a nie efektownie, bo środki na wieś trafiały, ale nie zawsze tam gdzie te potrzeby rzeczywiste istniały. Z tego powodu chciałem zachęcić do wysyłania do nas opinii, na pewno się nad nimi pochylimy – dodał.  

Agnieszka Maliszewska, dyrektor Polskiej Izby Mleka, podziękowała ministrowi za szybką reakcję i wsparcie przy dwóch istotnych problemach z jakimi branża miała do czynienia w ostatnim czasie tj. zmian w zakresie możliwości korzystania z hoteli przez serwisantów sektora rolno-spożywczego oraz badań pod kątem obecności koronawirusa na opakowaniach w kwestii eksportu do Chin.