Dość ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie miskantusa jako paszy strukturalnej w dawce dla krów mlecznych. Miskantus jest raczej znany jako roślina energetyczna niż pastewna, ale jak zapewnia hodowca z Pomorza jest to niewątpliwie dobre rozwiązanie na utworzenie struktury fizycznej dawki.

Miskantus jest rośliną bardzo twardą, zbieraną w okresie zimowym. Ze względu na jego twardość, problemem jest jego rozdrobnienie, ale na to również jest rozwiązanie.

Specjalny wóz paszowy wyposażony we frez załadunkowy, gdzie miskantus zostaje pocięty. Rozwiązanie to jest o tyle dobre, ponieważ dobrze pocięty miskantus stanowi zdecydowanie lepszy komponent strukturalny niż słoma – jest bardziej ostry, przez co silniej działa na ślinianki krów – tłumaczy główny hodowca pomorskiego stada krów mlecznych.

Na całym świecie jest tylko 5 gospodarstw, w których miskantus wykorzystywany jest w celach nadania struktury fizycznej dawce pokarmowej dla krów mlecznych. Wykorzystywany jest on m.in. w Stanach Zjednoczonych, Holandii i w Polsce – właśnie w naszym gospodarstwie – dodaje hodowca.