Grupa Przemysłu Spożywczego Mitsubishi Corporation podpisała z Aleph Farms protokół ustaleń (MoU) w sprawie wprowadzenia na japoński rynek mięsa hodowanego komórkowo. Jak informuje firma Aleph na swoim blogu, zgodnie z ustaleniami dostarczy ona platformę produkcyjną BioFarm do produkcji steków na dużą skalę, z kolei Mitsubishi zapewni fachową wiedzę w zakresie procesów biotechnologicznych, produkcji żywności markowej oraz lokalnych kanałów dystrybucji w Japonii.

– Porozumienie o współpracy z Grupą Przemysłu Spożywczego Mitsubishi Corporation stanowi dla nas ważny kamień milowy, ponieważ metodycznie budujemy fundamenty naszych globalnych działań rynkowych z wybranymi partnerami – zauważał Didier Toubia, współzałożyciel i dyrektor generalny Aleph Farms. – Cieszymy się, że możemy zbliżyć produkcję mięsa hodowanego komórkowo do rynku japońskiego – dodał.

Obie firmy będą pracować nad dostosowaniem wołowiny Aleph do wymagań japońskich konsumentów oraz organów regulacyjnych, następnie możliwości produkcyjne Mitsubishi mają zostać wykorzystane do zwiększenia produkcji i dystrybucji, jak powiedział Didier Toubia cytowany przez Bloomberg. Dodał, że firma jest świadoma specyficznych preferencji japońskiego rynku, słynącego z wołowiny Wagyu. Odmówił jednak podania dalszych szczegółów dotyczących ustaleń spółek lub planów uzyskania zgody organu regulacyjnego. 

Mitsubishi chce zbadać potencjał rynku mięsa hodowanego w laboratoriach. Ponadto współpraca ta ma wspomóc redukcję emisji gazów cieplarnianych, szczególnie teraz, gdy rząd Japonii postanowił osiągnąć zerową emisję gazów cieplarnianych netto do 2050 r. Ma również zwiększyć samowystarczalność żywieniową kraju.

Jak podaje Bloomberg, zgodnie z prognozami opracowanymi przez Blue Horizon Corp., która inwestuje w alternatywne białka, przewiduje się, że rynek mięsa hodowanego komórkowo w ciągu następnej dekady osiągnie 140 miliardów dolarów. Jednak wciąż będzie mu daleko do wielkości przemysłu mięsnego, który, według Global Data, w 2019 roku wyniósł 1,3 biliona dolarów. Podstawowymi przeszkodami w rozwoju rynku mięsa hodowanego komórkowo są sceptycyzm konsumentów odnośnie smaku, obawy z zakresu konsekwencji zdrowotnych oraz wysokie koszty produkcji.

Problematyczne może być również uzyskanie zgody rządów poszczególnych państw na wprowadzanie tego typu produktów na rynek, choć pierwsze zezwolenie na sprzedaż mięsa hodowanego komórkowo zostało wydane pod koniec zeszłego roku.