Jak wynika z referatu Jadwigi Seremak-Bulge, jaki miał miejsce podczas XI Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Augustowie, na korzyść polskiego mleczarstwa przemawiają także niższe koszty pracy oraz relatywnie mniejsze uzależnienie od subwencji unijnych.


Zdaniem eksperta, zniesienie systemu kwotowania produkcji mleczarskiej spowoduje spadek cen surowca, pogłębienie różnic rozwojowych i problemów społecznych w tzw. regionach problemowych jak np. Podkarpacie, ale również przyspieszenie racjonalizacji i poprawy efektywności produkcji mleka.

W skali UE-27 4 proc. wzrost produkcji skutkować będzie 10 proc. spadkiem cen. Przy wzroście kosztów produkcji dochody ze sprzedaży mleka i bydła spadną o 14 proc. W Polsce spadek cen będzie zbliżony do przeciętnego w skali Unii Europejskiej.

- Likwidacja kwot mlecznych będzie miała minimalny wpływ na poziom produkcji w skali kraju.

Zniesienie kwot przyczyni się natomiast do poprawy efektywności produkcji mleka ułatwiając racjonalizację struktur produkcyjnych zgodnie z posiadanymi warunkami przyrodniczymi i gospodarczymi. Zwiększą się różnice między regionami bardziej i mniej rozwiniętymi - wynika z referatu eksperta IERiGŻ.