W ubiegłym tygodniu na Podlasiu odbyła się XXIX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie. Do wyceny bydła mlecznego samic 117 głosiło 42 hodowców, tj. o 4 więcej niż przed rokiem. Były to głównie samice rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej obu odmian barwnych, biało-czarnej (HO) i czerwono-białej (RW). Wyceny dokonano w 11 kategoriach. Sędzią wyceny był włoski selekcjoner Massimo Capra.

Mleczne superczempionki XXIX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie

Za najpiękniejszą wśród dorosłych samic uznana została Jo z gospodarstwa Adama Pietruszyńskiego z Lachowa. Jej ojcem jest buhaj Bolivia, zaś ojcem jej matki Bocanad. Poza superczempionatem do hodowcy tego trafiły trzy czempionaty i dwa wiceczempionaty.

Jo z gospodarstwa Adama Pietruszyńskiego - superczempionka wśród krów, Szepietowo 2023, fot. A.T.
Jo z gospodarstwa Adama Pietruszyńskiego - superczempionka wśród krów, Szepietowo 2023, fot. A.T.

Z kolei superczempionką wśród jałowic starszych została Ulma 9 należąca do Wiesława Wojno z miejscowości Wojny Piecki. Jej ojcem jest Moovin, zaś ojcem matki Atwood. Samice tego hodowcy zostały wyróżnione dwoma czempionatami oraz dwoma II wiceczempionatami.

Ulma 9 z gospodarstwa Wiesława Wojno - superczempionka wśród jałowic starszych, Szepietowo 2023, fot. A.T.
Ulma 9 z gospodarstwa Wiesława Wojno - superczempionka wśród jałowic starszych, Szepietowo 2023, fot. A.T.

Superczempionat wśród jałowic młodszych zdobyła Emanuela należąca do Emilii i Grzegorza Kuleszów z miejscowości Rębiszewo Studzianki. Samice z tego gospodarstwa zdobyły czempionat, wiceczempionat oraz II wiceczempionat.

Emanuela z gospodarstwa Emilii i Grzegorza Kuleszów - superczempionka wśród jałowic młodszych, Szepietowo 2023, fot. A.T.
Emanuela z gospodarstwa Emilii i Grzegorza Kuleszów - superczempionka wśród jałowic młodszych, Szepietowo 2023, fot. A.T.

Czempionki i wiceczempionki z ringu w Szepietowie

Czempionki i wiceczempionki XXIX Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie (bydło mleczne rasy PHF oraz ras zachowawczych):

Czempionka, wiceczempionka, II wiceczempionka, jałowice 10-11 m-cy, Szepietowo 2023, farmer.pl
Czempionka, wiceczempionka, II wiceczempionka, jałowice 10-11 m-cy, Szepietowo 2023, farmer.pl

Czempionka, jałowice 10-11 m-cy, Szepietowo 2023, fot. A.T.
Czempionka, jałowice 10-11 m-cy, Szepietowo 2023, fot. A.T.

Czempionka, wiceczempionka, II wiceczempionka, jałowice 12-13 m-cy, Szepietowo 2023, farmer.pl
Czempionka, wiceczempionka, II wiceczempionka, jałowice 12-13 m-cy, Szepietowo 2023, farmer.pl

Czempionka, jałowice 12-13 m-cy, Szepietowo 2023, fot. A.T.
Czempionka, jałowice 12-13 m-cy, Szepietowo 2023, fot. A.T.

Czempionka, wiceczempionka, II wiceczempionka, jałowice 14-15 m-cy, Szepietowo 2023, farmer.pl
Czempionka, wiceczempionka, II wiceczempionka, jałowice 14-15 m-cy, Szepietowo 2023, farmer.pl

Czempionka, jałowice 14-15 m-cy, Szepietowo 2023, fot. A.T.
Czempionka, jałowice 14-15 m-cy, Szepietowo 2023, fot. A.T.

Czempionka, wiceczempionka, II wiceczempionka, jałowice 16-17 m-cy, Szepietowo 2023, farmer.pl
Czempionka, wiceczempionka, II wiceczempionka, jałowice 16-17 m-cy, Szepietowo 2023, farmer.pl

Czempionka, jałowice 16-17 m-cy, Szepietowo 2023, fot. A.T.
Czempionka, jałowice 16-17 m-cy, Szepietowo 2023, fot. A.T.

Czempionka, wiceczempionka, II wiceczempionka, jałowice 20-21 m-cy, Szepietowo 2023, farmer.pl
Czempionka, wiceczempionka, II wiceczempionka, jałowice 20-21 m-cy, Szepietowo 2023, farmer.pl

Czempionka, jałowice 20-21 m-cy, Szepietowo 2023, fot. A.T.
Czempionka, jałowice 20-21 m-cy, Szepietowo 2023, fot. A.T.

Czempionka, wiceczempionka, jałowice 22-24 m-cy, Szepietowo 2023, farmer.pl
Czempionka, wiceczempionka, jałowice 22-24 m-cy, Szepietowo 2023, farmer.pl

Czempionka, jałowice 22-24 m-cy, Szepietowo 2023, fot. A.T.
Czempionka, jałowice 22-24 m-cy, Szepietowo 2023, fot. A.T.

Czempionka, wiceczempionka, II wiceczempionka, krowy pierwiastki młodsze, Szepietowo 2023, farmer.pl
Czempionka, wiceczempionka, II wiceczempionka, krowy pierwiastki młodsze, Szepietowo 2023, farmer.pl

Czempionka, krowy pierwiastki młodsze, Szepietowo 2023, fot. A.T.
Czempionka, krowy pierwiastki młodsze, Szepietowo 2023, fot. A.T.

Czempionka, wiceczempionka, II wiceczempionka, krowy pierwiastki starsze, Szepietowo 2023, farmer.pl
Czempionka, wiceczempionka, II wiceczempionka, krowy pierwiastki starsze, Szepietowo 2023, farmer.pl

Czempionka, krowy pierwiastki starsze, Szepietowo 2023, fot. A.T.
Czempionka, krowy pierwiastki starsze, Szepietowo 2023, fot. A.T.

Czempionka, wiceczempionka, II wiceczempionka, krowy w II laktacji, Szepietowo 2023, farmer.pl
Czempionka, wiceczempionka, II wiceczempionka, krowy w II laktacji, Szepietowo 2023, farmer.pl

Czempionka, krowy w II laktacji, Szepietowo 2023, fot. A.T.
Czempionka, krowy w II laktacji, Szepietowo 2023, fot. A.T.

Czempionka, wiceczempionka, II wiceczempionka, krowy w III laktacji i dalszej, Szepietowo 2023, farmer.pl
Czempionka, wiceczempionka, II wiceczempionka, krowy w III laktacji i dalszej, Szepietowo 2023, farmer.pl

Czempionka, krowy w III laktacji i dalszej, Szepietowo 2023, fot. A.T.
Czempionka, krowy w III laktacji i dalszej, Szepietowo 2023, fot. A.T.

Czempionka, wiceczempionka, II wiceczempionka, krowy ras zachowawczych, Szepietowo 2023, farmer.pl
Czempionka, wiceczempionka, II wiceczempionka, krowy ras zachowawczych, Szepietowo 2023, farmer.pl

Czempionka, krowy ras zachowawczych, Szepietowo 2023, fot. A.T.
Czempionka, krowy ras zachowawczych, Szepietowo 2023, fot. A.T.