Świadczą o tym rosnące obroty artykułami mleczarskimi na świecie i wysokie giełdowe ceny mleka w proszku i masła. Zdaniem ekspertów ARR w Polsce, przy przewidywanym niewielkim wzroście podaży mleka, jego ceny  w pierwszym półroczu 2011 roku prawdopodobnie utrzymają się na poziomie wyższym od notowanego rok wcześniej, ale sezonowy spadek będzie bardziej wyraźny  niż w 2010 roku. Dlatego  też,  jak podkreślają analitycy ARR,  w związku z przewidywanym wzrostem konkurencyjności na światowym rynku masła oraz malejącym popytem unijnym w tym roku  nie należy spodziewać  się wzrostu cen masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku.

Zespól Ekspertów ARR, uwzględniając wahania sezonowe przewiduje, że w marcu  cena mleka surowego będzie kształtować się na poziomie 112 – 118 zł /hl, a czerwcu  108 – 115 . Natomiast masła w blokach  w marcu 14, 2 – 14, 9 zł/kg, a czerwcu 13,8 – 14,8 zł/kg, a mleko odtłuszczone w proszku w analogicznym czasie kosztować będzie od 9 – 9, 4 zł/kg i od 8, 8 – 9, 3 zł/kg.