Ceny producentów mleka w Unii Europejskiej nadal utrzymują się na wysokim poziomie. We Włoszech była rekordowa cena na rynku spot, w Niemczech zazwyczaj osiągana jest granica 60 centów.

Według Komisji Europejskiej ceny mleka surowego na miejscu we Włoszech wzrosły do ​​nowego rekordowego poziomu 67,5 centa/kg pod koniec września. W Niemczech granica 60 centów jest obecnie osiągana lub nawet przekraczana przez wiele mleczarni w północnych Niemczech.

Lekki wzrost surowcowej ceny mleka

Wartość surowcowa mleka, wyprowadzona przez Instytut Gospodarki Żywnościowej w Kilonii (ife) z możliwości wykorzystania do produkcji masła i odtłuszczonego mleka w proszku we wrześniu zatrzymała swój poprzedni spadek. Przy 59,7 centów/kg dla standardowego mleka o zawartości tłuszczu 4,0 proc. i 3,4 proc. białka loco gospodarstwo było o 0,3 centa wyższe niż w sierpniu i przekroczyła poziom z poprzedniego roku o 20,8 centa.

Nieznaczny wzrost wartości surowca w ostatnim czasie był spowodowany nieco wyższymi cenami masła we wrześniu na południowoniemieckiej giełdzie masła i sera w Kempten.

Cena odtłuszczonego mleka w proszku spadłą umiarkowanie W minionym tygodniu jednak w cenach masła w Kempten nic się nie zmieniło, pozostały one stabilne. Pojawiły się doniesienia o rosnącym popycie na masło pakowane w handlu detalicznym, podczas gdy, według giełdy, nabywcy masła w większości przemysłowi byli niezdecydowani.

Ceny masła i serów stabilne

W supermarketach opakowanie 250 g z asortymentu podstawowego było nadal oferowane w cenie 2,29 euro. Według rolniczej informacji rynkowej (AMI) było to o 94 centy więcej niż dokładnie rok wcześniej. Oficjalne notowania serów twardych i półtwardych pod koniec września pozostały całkowicie niezmienione, a popyt pomimo ograniczonych zapasów pozostał wysoki. Niepewność na rynku odtłuszczonego mleka w proszku doprowadziła do ostrożnych i ostrożnych zachowań zakupowych. Według Giełdy Papierów Wartościowych w Kempten, wynikiem tego była obniżka cen na towary spożywcze z 6,5 centa do 3,65 euro/kg do 3,85 euro/kg, przy czym minus w górnej części przedziału wynosi 10 centów.