Agencja Rynku Rolnego ratuje rynek mleka. Kupuje na zapasy odtłuszczone mleko w proszku i masło. Na tle innych krajów Unii Europejskiej, Polska wypada dobrze pod względem ilości towarów zabezpieczonych w magazynach.

Interwencja na rynku mleka ma zmniejszyć podaż masła oraz mleka w proszku. Komisja Europejska właśnie poprzez zakupy interwencyjne towarów chce ratować cenę skupu mleka.

Od marca Agencja Rynku Rolnego zakupiła w imieniu Komisji Europejskiej 2,5 tys, ton masła oraz 8,4 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku. Na ostatnim przetargu do magazynów wynajętych przez ARR zakontraktowano 165 ton masła i 993 tony mleka w proszku.

Cena zakupu produktów jest ustalana w drodze przetargu. Przetargi odbywają się w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.

Przedsiębiorcy składają oferty po ile chcą sprzedaż masło lub OMP do autoryzowanych magazynów, a Komisji Europejska podaje maksymalną cenę po której dochodzi do zakupów.

Na ostatnim przetargu najwyższa cena zakupu OMP została ustalona na 167,9 euro za tonę, zaś najwyższa cena masła wyniosła 220 euro za tonę.

W sumie w całej UE zamrożono w magazynach 77,3 tys. ton masła oraz 166 tys. ton odtłuszczonego mleka w proszku.

źródło: farmer.pl