Na nowozelandzkiej platformie GDT indeks obrazujący zmiany cen produktów mleczarskich podniósł się na ostatniej sesji (07.12.2021 r.) o 1,4 proc. Był to ósmy z rzędu przetarg bez spadku wartości (od połowy sierpnia- siedem wzrostowych i jeden bez zmian). Na ostatnim przetargu masło podrożało 4,6 proc. Mleko pełne w proszku podrożało o 0,6 proc., a cena odtłuszczonego mleka w proszku wzrosła o 1,3 proc. Przez rok (początek grudnia 2020 - początek grudnia 2021) wartość indeksu podniosła się o 33,8 proc. Trend wzrostowy na przetworach mleczarskich trwa od sierpnia 2020 r. z przerwą na korektę od marca do sierpnia br. Obecny poziom indeksu GDT jest najwyższy od marca 2014 r.

Poniższy wykres przedstawia wartość indeksu GDT


Źródło: www.globaldairytrade.info

Według danych Komisji Europejskiej (KE) w listopadzie br. średnia ważona cena mleka w skupie w UE-27 wzrosła o 1,0 proc. do 38,86 euro/100 kg. Przez ostatnie 12 miesięcy średnia unijna cena mleka podniosła się o 10,0 proc. Listopadowa cena jest najwyższa od kwietnia 2014 r.

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w UE


Żródło: KE

Według danych KE w Polsce cena mleka surowego w skupie wzrosła w listopadzie o 1,3 proc. i wyniosła 36,57 euro/100 kg. W ujęciu listopad 2020- listopad 2021 kwotowania wzrosły o 6,0 proc. Listopadowa cena jest najwyższa od stycznia 2014 r.

Poniższy wykres przedstawia średnie ceny mleka surowego w skupie w Polsce wg danych UE


Żródło: KE

W październiku według danych GUS średnia cena mleka surowego w skupie w Polsce wzrosła o 5,2 proc. do rekordowego poziomu 163,78 zł/100 l. Od października 2020 do października 2021 mleko podrożało o 13,3 proc. Obecnie cena jest wyższa o 6,4 proc. od poprzedniego historycznego maksimum osiągniętego w grudniu 2013 r. (153,93 zł/100 l).

Poniższy wykres przedstawia ceny mleka surowego w skupie w Polsce wedługg GUS


Żródło: GUS