Liczba dostawców bezpośrednich jest coraz mniejsza. W ubiegłym roku było ich prawie 40 tys. w tym roku jest o 10 tys. mniej. Dostawca bezpośredni to producent, który sprzedaje mleko i jego przetwory bezpośrednio konsumentom. Nie oznacza to jednak, że nie musi rozliczać się z ilości wyprodukowanego surowca.

Nina Mirgos-Kilanowska rzecznik prasowy ARR: - Dostawcy bezpośredni, którzy nie oddają mleka do mleczarni tylko sprzedają na bazarach, sąsiadom to mleko, które wyprodukują lub produkty mleczne muszą z tej produkcji rozliczyć się sami.

Roczne raporty producenci powinni złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego. I warto o tym pamiętać. Kara taka nie może być mniejsza niż 100 euro i nie może być wyższa niż 1000 euro, jednak i tak dla dostawców to jest bardzo duża kwota.

Dodatkowo rolnikowi zostanie zabrana jego kwota mleczna, która zasili rezerwę krajową. Kary nie stosuje się tylko wtedy, gdy opóźnienie w przesłaniu informacji wynika z przyczyn niezależnych od dostawcy.

Źródło: Agrobiznes