Guzy mózgu są szczególnie odporne na obecnie stosowane leczenie. Tylko 5 proc. pacjentów przeżywa dłużej niż trzy lata, a mediana czasu przeżycia wynosi 10 do 14 miesięcy.

Egzosomy to sferyczne błonowe nanopęcherzyki uwalniane przez komórki. Pośredniczą w wymianie informacji i transporcie składników pomiędzy komórkami, wpływając zarówno na procesy fizjologiczne, jak i patologiczne. Naukowcy od dawna starają się wykorzystać je do diagnostyki, zapobiegania i leczenia wielu chorób, w tym także nowotworowych.

Zespół prof. Janosa Zempleni z University of Nebraska-Lincoln chce wykorzystać do leczenia nowotworów mózgu egzosomy zawarte w mleku jako nośnik dostarczający do mózgu siRNA, krótką dwuniciową cząsteczkę RNA, która powoduje wyciszanie ekspresji genu pobudzającego wzrost nowej tkanki.

Jak się okazało, ludzie wchłaniają siRNA z pożywieniem, a mleko pozwala szczególnie skutecznie dostarczać je do mózgu. Chodzi o wyłączenie funkcji genu znanego jako IDH1, którego mutacje powodują guzy mózgu. Badania dają również nadzieję na rozwiązanie rzadkich, dotyczących mózgu nieprawidłowości genetycznych dotykających małe dzieci.

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych przyznał grant w wysokości 630 000 USD na wsparcie projektu. Zempleni poprowadzi badania we współpracy z Forrestem Kievitem, adiunktem inżynierii systemów biologicznych i Jiantao Guo, profesorem nadzwyczajnym chemii.

Załadowanie siRNA do egzosomów mleka krowiego wymagałoby najpierw genetycznej modyfikacji krowy, co jest niezwykle trudnym zadaniem. Zamiast tego naukowcy będą hodować komórki MAC-T (podobne pod względem składu genetycznego do komórek wytwarzających mleko krowie) w laboratorium w celu wytworzenia egzosomów, a następnie kierować je do guzów mózgu u myszy.

Jeśli ta technologia okaże się skuteczna, potrzebna będzie produkcja egzosomów na dużą skalę, aby zaspokoić rzeczywiste zapotrzebowanie pacjentów. Wtedy można będzie zająć się modyfikowaniem krów. Taka krowa, jak napisał Zempleni, wydzielałaby "egzosomy mleka sprzyjające maksymalnemu dostarczaniu leków RNA do guzów mózgu u pacjentów z rakiem".

Przemysł farmaceutyczny już stosuje koncepcję wykorzystania zwierząt do wytwarzania leków, znaną jako biofarmacja. Na przykład Atryn, stosowany w zapobieganiu zakrzepom krwi u pacjentów z rzadką chorobą, pochodzi z mleka genetycznie zmodyfikowanych kóz