XI Ranking Spółdzielni Mleczarskich wygrała Grupa Mlekovita. Jest to pierwszy co do wielkości producent produktów nabiałowych w Polsce. II miejsce zajęła Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol, natomiast III miejsce ex æquo – Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
w Piątnicy oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu.

Specjalne wyróżnienie w kategorii dodatkowej pt. „Innowacyjne formy promocji w 2016 r.” zdobyła Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku. Laureatem kategorii specjalnej „Lider Ekspansji” została firma Kaskat Sp. z o.o. W tegorocznej edycji, po raz pierwszy, przyznano wyróżnienie w kategorii „Menadżer roku branży mleczarskiej w 2016 r.”, które otrzymał Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy – Zbigniew Kalinowski.

Firmy zgłoszone do Rankingu poddawane były ocenie na kilku płaszczyznach, m.in.: finansów, eksportu i innowacyjnych form promocji. W tym roku, po raz pierwszy, wskazano nowe obszary podlegające ocenie, tj. szczególne formy promocji skierowane do dzieci i młodzieży oraz zastosowanie innowacyjnych działań promocyjnych. Wielką korzyścią, wynikającą z uczestnictwa w tym przedsięwzięciu jest fakt, iż niezależnie od zajętego miejsca każda z firm otrzymuje raport zawierający analizę jej kondycji oraz zestawienie wyników osiągniętych w poszczególnych kategoriach.

W tym roku w skład Kapituły Rankingu wchodzili: przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, banku Credit Agricole Bank Polska S.A. – partnera XI Rankingu Spółdzielni Mleczarskich, Infodome Sp. z o.o., Polskiej Izby Mleka oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.