Drugie miejsce zdobyła Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy. Natomiast na trzeciej pozycji uplasowała się OSM w Sierpcu. Specjalne wyróżnienie zostało przyznane Strzeleckiej Spółdzielni Producentów Mleka.

Ranking przeprowadzono pod przewodnictwem Polskiej Izby Mleka. Nadzór nad jego przebiegiem sprawowało niezależne grono ekspertów i znawców branży mleczarskiej.

Zgłoszone do rankingu mleczarnie oceniało grono ekspertów i znawców branży mleczarskiej w którym znaleźli się: Jan Dworniak, Prezes Centrum Badań Audytorskich, Analiz i Doradztwa Finansowego; Leszk Hądzlik, Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka; Piotr Kwiatkowski, Wiceprezes Credit Agricole Bank Polska S.A.; Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka; Joanna Nowak, Ekspert Polskiej Izby Mleka, Prezes Infodome Sp. z o.o., Bogumiła Kasperowicz, Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Michał Pietrzak, współtwórca metodologii Rankingu, Profesor w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Zygmunt Zander, em. Profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Przy ocenie spółdzielni wzięto pod uwagę 11 mierników pogrupowanych w trzy obszary oceny rankingowej: wskaźniki efektywności, wskaźniki zdolności do przetrwania oraz wskaźniki potencjału i rozwoju.

W tej edycji poza spółdzielniami mleczarskimi do udziału zaproszone zostały także firmy prywatne zajmujące się przetwórstwem mleka. Wyniki rankingu zostały ogłoszone podczas XIII Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Augustowie.

W tym roku wprowadzono nowe kategorie: Mleczarskie Wydarzenie Roku, Mleczarska Innowacja Roku, Mleczarskie Działanie Na Rzecz Ochrony Środowiska i Mleczarski Lider Ekspansji.

W kategorii Mleczarskie Wydarzenie Roku nagrodę zdobyła. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy. Laureatem kategorii Mleczarska Innowacja Roku została Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu. Z kolei nagrodę w kategorii Mleczarskie Działanie na Rzecz Ochrony Środowiska zdobyła Spółdzielnia Mleczarska Ryki. Laureatem kategorii Mleczarski Lider Ekspansji została Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Kole.