9 marca w Grajewie zostało podpisane porozumienie partnerskie między Spółdzielnią Mleczarską Mlekpol a Warszawską Uczelnią Medyczną im. Tadeusza Koźluka. Celem nawiązania współpracy jest m.in. zacieśnienie kontaktów partnerskich, szczególnie w zakresie projektów badawczo-rozwojowych oraz działań dydaktycznych. Sygnatariuszami dokumentu zostali Edmund Borawski, prezes zarządu SM Mlekpol, oraz prof. Waldemar Dębski, rektor WUMed.

Zawarta umowa precyzuje również inne obszary współpracy. Wśród nich znajduje się m.in. podejmowanie inicjatyw w zakresie wzajemnego uczestnictwa w konferencjach edukacyjnych, naukowych, szkoleniach, webinariach z udziałem przedstawicieli SM Mlekpol, Centrum Badawczo-Rozwojowego – Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie oraz nauczycieli akademickich Warszawskiej Uczelni Medycznej. To jednak nie wszystko.

„Jako jeden z największych podmiotów produkcji mleczarskiej w Polsce jesteśmy otwarci na przekazywanie doświadczenia, które zdobyliśmy w trakcie wieloletniego funkcjonowania na rynku. Dlatego niezwykle cieszy nas chęć studentów renomowanej Warszawskiej Uczelni Medycznej do poszerzania wiedzy, dotyczącej wszystkich etapów procesu wytwarzania produktów mleczarskich. Nabiał odgrywa niezwykle istotną rolę w diecie człowieka, dlatego informacje na temat jego właściwości są również ważnym aspektem w procesie kształcenia kadry medycznej. W sytuacji pandemicznej, szczególnie mocno przekonaliśmy się, jak istotne jest holistyczne wykształcenie medyków, także w zakresie właściwego odżywiania. Dlatego chcemy umożliwić zainteresowanym studentom zbieranie danych do prac dyplomowych i badań, w tym informacji związanych z praktycznym funkcjonowaniem różnych działów, oferując poznanie i poszerzanie wiedzy na temat organizacji procesów technologii, produkcji i jakości wyrobów mleczarskich. Gorąco wierzę, że nawiązana współpraca będzie niezwykle owocna zarówno dla studentów, uczelni oraz naszej spółdzielni” – komentuje Edmund Borawski, prezes zarządu SM Mlekpol.

Nawiązanie porozumienia umożliwi Warszawskiej Uczelni Medycznej nie tylko na rozszerzenie programu nauczania o zdobywanie wiedzy i umiejętności przekazywanych przez praktyków, ale również pozwoli promować zasady zbilansowanego żywienia.

„Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol to niekwestionowany lider polskiego mleczarstwa, dlatego ważnym aspektem naszej kooperacji będą działania służące budowaniu świadomości nt. prozdrowotnych nawyków w diecie. Niezwykle cieszy nas perspektywa wspólnych inicjatyw edukacyjnych, dydaktycznych, zwłaszcza w kontekście oferowania naszym studentom nowych możliwości naukowych” – komentuje prof. Waldemar Dębski, rektor Warszawskiej Uczelni Medycznej.

Uzupełnieniem aktywności będą wspólne działania promocyjne i wizerunkowe, podejmowane z wykorzystaniem materiałów prasowych, mediów społecznościowych, stron internetowych oraz wydawnictw wewnętrznych.