W ostatnich latach nastąpiła wzmożona presja dotycząca ograniczenia emisji metanu produkowanego przez krowy, który według badań jest 25 razy silniejszym gazem cieplarnianym niż dwutlenek węgla.

Prace podejmowane przez duńskich naukowców mają na celu sprawdzenie, czy dodatek do paszy ekologicznego oregano może zmniejszyć produkcję metanu w żwaczu, a tym samym jego emisję. Według założeń powinna nastąpić redukcja emisji metanu nawet o 25 proc.

W ramach projektu naukowcy będą wstępnie testować efekt suplementacji oregano na krowy w specjalnych komorach do badania emisji metanu. Będą również sprawdzać w jaki sposób krowy będą reagować na różne dawki oregano. Żywienie krów z dodatkiem oregano zostanie również przetestowane w praktyce w wielu ekologicznych fermach mlecznych.

Projekt ma duży potencjał, gdyż jego znaczenie ważne jest nie tylko dla ekologicznych producentów mleka. Jeżeli wyniki badań będą pozytywne, działania te mogą być realizowane we wszystkich gospodarstwach utrzymujących bydło, zarówno ekologicznych, jak i tradycyjnych.