Bolusy cieszą się ostatnimi laty dużą popularnością wśród hodowców zwierząt gospodarskich jaki i firmy produkujące tego typu produkty poszerzają swoją ofertę o kolejne produkty. Nagrodzony podczas Fermy w Łodzi bolus musujący różni się jednak od innych oferowanych na polskim rynku bolusów, ponieważ nie wymaga aplikacji bezpośrednio do przewodu pokarmowego, a jest przeznaczony do rozpuszczenia w wodzie lub mleku. Rozwiązanie to jest o tyle korzystne, że nie wymaga dodatkowej pracy związanej z poskromieniem zwierzęcia jak i dodatkowych kosztów specjalistycznego sprzętu jakim jest aplikator.

Produkt przeznaczony jest dla zwierząt młodych i do tego nie jedynie dla przeżuwaczy. Można go bowiem stosować w celu uzupełnienia niedoborów elektrolitów i energii spowodowanych biegunkami u cieląt, prosiąt jak również źrebiąt.

W jego składzie znajdziemy podstawowe elektrolity jakimi są sód, potas oraz chlorki. W organizmie zwierzęcia są one odpowiedzialne przede wszystkim za utrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej. Zwłaszcza w przypadku biegunek u młodych zwierząt ważne są jony sodu, które odpowiadają za wchłanianie wody w jelitach.

Duże znaczenie w przypadku biegunek mają również substancje buforujące, które w bolusie elektrolitowym znajdziemy pod postacią wodorowęglanów – chroni to zwierzęta przed kwasicą metaboliczną. Zawarte w bolusie źródła łatwo przyswajalnej energii (laktoza, glukoza) pomagają odzyskać siłę i witalność młodych zwierząt, a dodatek l-glutaminy pomaga w regeneracji uszkodzonych kosmków jelitowych.

Bolus elektrolitowy jest całkowicie rozpuszczalny i służy do sporządzania wieloelektrolitowych izotonicznych roztworów nawadniających. Jeden bolus należy rozpuścić w 1 litrze wody lub mleka o temperaturze 37 stopni Celsjusza i podawać dwukrotnie w ciągu doby przez okres od 1 do 3 dni. Przygotowany roztwór jest przydatny do podania zwierzętom w ciągu 24 godzin.

Łącznie podczas tegorocznych Targów Ferma w Łodzi wyróżnionych Znakiem Nowość zostało 9 produktów.