Jeżeli  dawka jest odpowiednio zbilansowana pod względem poziomu białka i energii, zawartość mocznika powinna kształtować się w granicach 150 - 300 mg na litr mleka, przy zawartości białka 3,2 - 3, 6 proc. (maksymalnie 3,8). Ta sama ilość mocznika przy zawartości białka poniżej 3,2 proc. wskazuje na niedobór energii, natomiast powyżej 3,8 proc - na jej nadmiar.

Zawartość mocznika poniżej optymalnych poziomów i przy niskiej zawartości białka, wskazuje na niedobory zarówno białka, jak i energii. Jeśli z kolei w takim przypadku procent białka w analizowanym mleku jest zbyt wysoki,  oznacza to z jednej strony niedobór białka, a z drugiej nadmiar energii.

Inaczej sytuacja przedstawia się, gdy zawartość mocznika kształtuje się powyżej 300 mg/l. Równoczesna niska zawartość białka wskazuje na nadmiar białka w dawce i niedobór energii, z kolei wysoka jego zawartość - na nadmiar białka oraz nadmiar energii.