Mocznik nawozowy zawiera ok. 45 proc. azotu co w przeliczeniu na białko daje rezultat: 1 kg mocznika – 2,8 kg białka ogólnego. Dla porównania, 1 kg poekstrakcyjnej śruty sojowej tego białka zawiera ok. 0,45 kg.

Mocznik krowom mlecznym można podawać w kilku kombinacjach. Jako dodatek rozdawany z ręki, czy jako jeden z komponentów paszowych wymieszanych w wozie paszowym razem z podstawową mieszanką TMR. Taki sposób podania jest najprostszy jednak należy pamiętać o stopniowym jego dodawaniu, tak by pełną dawkę mocznika krowa otrzymała nie wcześniej niż w trzecim tygodniu od rozpoczęcia stosowania.

Można również przygotować mocznikowane ziarno zbóż i stosować mieszanki zawierające 1 -2 proc. mocznika. Ziarno mocznikowane przygotowuje się, mocząc zboże przez 3-4 doby w 22 proc. roztworze mocznika.

- Badania wskazują by maksymalne dawki dzienne mocznika nie przekraczały 135 gram na krowę. Przekroczenie tego poziomu nie przynosi dodatkowych korzyści, a pamiętajmy, że mocznik jest toksyczny dla organizmu krowy. Należy na bieżąco analizować jego poziom w mleku - mówi dr Marcin Gołębiewski z SGGW.

Kolejną metodą jest stosowanie mocznika podczas przygotowania kiszonki z kukurydzy. Nie należy stosować go w przypadku kiszonek z traw ze względu na i tak wysoką jego zawartość w zielonce. W przypadku kiszonki z kukurydzy bezpieczne jest jego stosowanie jeśli zostaną zachowane pewne warunki dotyczące jego aplikacji na pryzmie.
 
Mocznik można rozsypać równomiernie na kolejne warstwy zielonki z kukurydzy, a następnie stopniowo zagęszczać masę w silosie. Należy zachować wzmożoną ostrożność by mocznik się nie zbrylał (jest to substancja silnie higroskopijna, łatwo zbrylająca) i był rozprowadzony równomiernie. W tym celu można tworzyć roztwór wodny mocznika, jednak w tym przypadku wystąpią straty azotu.