Krzyżowanie bydła ma na celu przede wszystkim podniesienie wartości użytkowej utrzymywanych zwierząt na skutek doboru do rozrodu różnych ras. W zależności od oczekiwanych efektów, stosowane są następujące modele krzyżowania:

Krzyżowanie wypierające

Polega na konsekwentnym krzyżowaniu przez kilka pokoleń rasy wypieranej i jej mieszańców z buhajami rasy wypierającej, która jest niezmienna. Jego głównym celem jest stopniowe przekształcenie rasy wypieranej w wypierającą, na co potrzeba około sześciu pokoleń. W porównaniu z zakupem materiału czystorasowego jest do metoda długotrwała, jednakże o wiele tańsza, przez co bardziej dostępna dla wielu rolników. Szczególnie polecana przy zmianie profilu produkcji z mlecznej na mięsną.

Krzyżowanie twórcze

Ten rodzaj krzyżowania polega na łączeniu dwóch lub więcej ras mięsnych w celu wytworzenia nowej, tzw. syntetycznej populacji, która posiada cechy ras wyjściowych. Przykładem może być rasa Brangus, która powstała z połączenia ras Brahman i Angus.

Krzyżowanie przemienne

Jest wynikiem ciągłego krzyżowania mieszańców z buhajami dwóch lub więcej ras w systemie przemiennym, w określonej kolejności. Priorytetem w tego rodzaju krzyżowaniu jest wydłużenie działania zjawiska heterozji, czyli tzw. wybujałości mieszańców.

Krzyżowanie towarowe

Polega ono na kryciu krów mlecznych buhajami ras mięsnych. Jest to najbardziej rozpowszechniona metoda krzyżowania bydła ze względu na dużą populację bydła mlecznego względem bydła mięsnego. Tu również wykorzystywany jest efekt heterozji, lecz tylko jednorazowo. Gospodarstwa mleczne, u których nie występują duże problemy z rozrodem, mogące zapewnić sobie wystarczającą ilość zwierząt na remont stada, mogą przeznaczyć na krzyżowanie towarowe nawet 30 – 40 proc. krów o słabszej mleczności w stadzie.

Na rynku dostępne są więc zwierzęta stanowiące kombinację różnych wariantów krzyżowania z rasami mięsnymi. Najlepsze efekty uzyskuje się wykorzystując w opasie efekt heterozji. W dostępie do wysokiej jakości materiału opasowego pomagają rolnikom fachowcy z firmy „Sokołów w ramach współpracy w programie „Razem w przyszłość”.