Działający samodzielnie moduł do automatycznego jak również półautomatycznego udoju krów, przeznaczony jest dla istniejących stanowisk udojowych. Moduł ten wykonuje wszystkie czynności udojowe spełniając przy tym zasady prawidłowego pozyskiwania mleka, poczynając od mycia strzyków, poprzez przedzdajanie aż do kąpieli strzyków.

Wąska konstrukcja umożliwia instalację we wszystkich wariantach istniejących systemów udojowych, wszystko jedno czy mamy do czynienia z dojarnią karuzelową, czy też z halą typu "tandem", "rybia ość" czy też "bok w bok". Swobodny dostęp do zwierzęcia i wymienia umożliwia też dojenie półautomatyczne.

Większe fermy bydła mlecznego mogą wykorzystywać tę technikę jako krok w kierunku automatyzacji ciężkiej pracy ręcznej, jaką jest dój, bez konieczności wprowadzania zmian do uregulowanych procesów roboczych i pozostałych stosowanych tam technik chowu i opieki nad zwierzętami. Automatyzacja, jaką wnosi wyróżniony medalem moduł, pozwala na oszczędność kosztów pracy, które wobec tego mogą być wykorzystane do wyposażenia technicznego poszczególnych stanowisk.