Nie każdy hodowca jest w stanie sprostać wymaganiom krów o wysokim potencjale produkcyjnym i nie każde gospodarstwo posiada warunki pozwalające sprostać potrzebom wysokowydajnych zwierząt. Niedostosowanie potencjału genetycznego zwierząt do środowiska, w którym mają funkcjonować, prowadzi do pogorszenia opłacalności produkcji.

Wysoka wydajność nie zawsze się opłaca

U wysokowydajnych krów mlecznych wysoka produkcja mleka prowadzi do zachwiania homeostazy organizmu zwierzęcia, prowadząc do wystąpienia różnych schorzeń. Często występującym problemem są zaburzenia funkcjonowania układu rozrodczego. Prawidłowe działanie organizmu wymaga współdziałania układu neurohormonalnego, który odpowiada za prawidłową przemianę materii. U krów z wysoką wydajnością mleka, ze względu na trudności w pokryciu ich potrzeb pokarmowych i występujący ujemny bilans energetyczny, pojawia się szereg chorób metabolicznych, które przyczyniają się do zwiększenia częstotliwości wystąpienia innych schorzeń. W rezultacie następuje skrócenie czasu użytkowania krów, podwyższenia kosztów weterynaryjnych oraz remontu stada.

Ujemny bilans energetyczny

Duży wzrost wydajności mlecznej prowadzi do pogorszenia płodności. Głównym powodem zaburzonych funkcji rozrodczych jest pojawiający się po porodzie i postępujący do szczytowej fazy laktacji ujemny bilans energetyczny, a jego tolerancja przez zwierzęta jest zmienna osobniczo.

W okresie tym zwierzęta korzystają z rezerw energetycznych organizmu przez intensywniejsze spalanie tłuszczu, co może prowadzić do szeregu chorób metabolicznych i niekiedy zaburzeń hormonalnych. Jest to również moment, w którym mija okres przestoju poporodowego i następuje wznowienie funkcji rozrodczych.

Wskaźniki rozrodu

Wraz ze wzrostem wydajności mlecznej od krowy, a także ciągle rosnącą wielkością stad, kontrola i obserwacja pojedynczych zwierząt - pobrania paszy, obserwacji rui, jest utrudniona.

Kontrola rozrodu polega na analizie wskaźników, do których należą: okres międzyocieleniowy, okres międzyciążowy, okres przestoju poporodowego, czas zwłoki, wskaźnik ocieleń i indeks zacielenia.

Na podstawie wyników rozrodu, opisanych wyżej wymienionymi wskaźnikami, uzyskujemy obraz stanu rozrodu w stadzie, na podstawie którego mamy możliwość korygowania poszczególnych jego elementów, jeśli stan wymaga poprawy. Wartości poszczególnych wskaźników uznanych za prawidłowe należy jednak korygować w zależności od produkcyjności zwierząt.

Alternatywa dla holsztyno-fryzów

Problemy związane z hodowlą bydła rasy holsztyńsko- fryzyjskiej spowodowały, iż wielu hodowców bydła mlecznego zdecydowało się na hodowlę innych ras użytkowanych mlecznie, takich jak: montbeliarde czy simmental w typie mlecznym, jak również szwedzka i norweska czerwona. Wzrasta również zainteresowanie hodowców krzyżowaniem krów holsztyńsko-fryzyjskich buhajami innych ras mlecznych. Działania te oparte są na praktyce hodowców amerykańskich walczących o poprawę efektywności produkcji, a także o ograniczenie występowania depresji inbredowej.

Złote montbeliardy

Badania wskazują, że krowy rasy montbeliarde charakteryzują lepsze wskaźniki rozrodu niż u holsztynów.

Niższe wartości indeksu zacieleń świadczą o mniejszej liczbie dawek nasienia zużywanych na skuteczne unasienienie, krótsze są również okresy międzyocieleniowy, międzyciążowy oraz przestoju poporodowego i czas zwłoki. Zwierzęta te są mniej wymagające w kwestii jakości pasz oraz warunków utrzymania, jednocześnie charakteryzując się zadowalającą wydajnością mleczną.

Poprawa wskaźników rozrodu podnosi zysk nie tylko przez redukcję kosztów brakowania krów, ale także przez wzrost przychodu ze sprzedaży mleka i krótszych okresów międzyocieleniowych.

Podsumowanie

Wzrost wydajności mlecznej generuje większy przychód ze sprzedaży mleka, ale jednocześnie zwiększają się koszty produkcji. Wysokowydajne krowy wymagają wręcz idealnych warunków środowiskowych, pasz najwyższej jakości, a także właściwej opieki ze strony hodowcy. W zamian za zapewnienie odpowiednich warunków odwdzięczają się wysoką produkcyjnością. W przypadku niezapewnienia im odpowiednich warunków pojawiają się problemy z rozrodem, chorobami metabolicznymi, zdrowotnością wymienia czy zdrowotnością nóg i racic. Rozwiązaniem może być zmiana rasy krów utrzymywanych w gospodarstwie lub dolew krwi na przykład rasy montbeliarde.