Sprawa rozszerzenia oferty ubezpieczeń zwierząt z dopłatą Skarbu Państwa była w tym roku poruszana kilkukrotnie. Najpierw przez Podlaską Izbę Rolniczą, która wystąpiła z wnioskiem z tego zakresu, zaś kilka dni później zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przeanalizowanie możliwości wprowadzenia zmiany w ustawie o ubezpieczeniu upraw i zwierząt gospodarskich w taki sposób, aby możliwe było ubezpieczenie zwierząt od padnięcia.

Jak podkreślał zarząd KRIR, obecne przepisy umożliwiają zawarcie polisy ubezpieczenia z dopłatą Skarbu Państwa do składki z tytułu ubezpieczenia bydła, konie, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka wystąpienia szkód w wyniku uboju z konieczności, jednak brak jest możliwości ubezpieczenia od padnięcia zwierzęcia.

– Przychody gospodarstw hodowlanych są w znacznej mierze zależne od stanu zdrowia i kondycji zwierząt. Rolnicy dokładają wszelkich starań, aby zwierzęta były utrzymywane w odpowiednich warunkach bytowych, co gwarantuje optymalny zysk. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy pomimo wzorowego prowadzenia hodowli z przyczyn niezależnych od rolnika, zwierzęta mogą utracić wartość hodowlaną lub nawet paść. Powoduje to duże straty w gospodarstwie i generuje dodatkowe koszty związane z uzupełnieniem stada – podkreślał zarząd KRIR we wniosku.

Zaznaczono, że wprowadzenie wspomnianej zmiany pozwoli ograniczyć straty związane z utratą zwierząt i pozytywnie wpłynie na stabilność finansową w gospodarstwie.

Odpowiedź MRiRW została opublikowana przez Zachodniopomorską Izbę Rolniczą.

– W związku z pismem (…) w sprawie możliwości wprowadzenia zmiany w ustawie o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w taki sposób aby możliwe było ubezpieczenie zwierząt od padnięcia – uprzejmie informuję Pana Prezesa, że w planowanej zmianie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich będzie brane pod uwagę wprowadzenie w ww. ustawie, m.in. przepisów dotyczących dopłat do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia skutków zdarzenia losowego jakim jest padnięcie zwierzęcia gospodarskiego – odpowiedziało MRiRW.