W związku z trudną sytuacją w gospodarstwach rolnych, wynikającą z pandemii, na początku kwietnia zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu przyznanie bezzwrotnej pomocy dla hodowców bydła w postaci premii poubojowej do każdej sztuki.

W odpowiedzi Podsekretarz Stanu, Ryszard Kamiński, poinformował, że wsparcie do zwierząt w systemie płatności bezpośrednich możliwe jest jedynie w formie związanej z produkcją.

– Polska wdrożyła wsparcie do wszystkich dopuszczonych przepisami UE sektorów produkcji zwierzęcej, tj. wołowina i cielęcina (płatność do młodego bydła), mleko i przetwory mleczne (płatność do krów), mięso baranie i mięso kozie (płatności do owiec i kóz). W odniesieniu do płatności bezpośrednich nie ma możliwości wprowadzenia zmian ze skutkiem od 2020 r., które dla swojej ważności nie wymagałyby zmian w przepisach UE – czytamy w odpowiedzi z Ministerstwa Rolnictwa.

Podkreślono również, że ewentualne zmiany w płatnościach związanych z produkcją na 2021 r. należy notyfikować do 1 sierpnia bieżącego roku, a wprowadzenie zmian należy poprzedzić gruntową analiza sytuacji w poszczególnych sektorach, a tym w sektorze wołowiny.

– Obecnie Polska prawie w całości wykorzystuje środki na wsparcie związane, z czego ponad 65 % przeznacza na wsparcie do zwierząt. Należy również mieć na uwadze, że środki na wsparcie związane z produkcją wydzielane są z koperty finansowej danego państwa członkowskiego na wszystkie płatności bezpośrednie. Dlatego też wsparcie wybranych sektorów odbywa się kosztem przesunięcia środków zarezerwowanych dla pozostałych płatności bezpośrednich – poinformował Kamiński.

W zawiązku z pandemią wiele państw członkowskich UE, w tym Polska, zwróciła się do Komisji Europejskiej m.in. o umożliwienie wypłaty w kampanii 2020 r. zwiększonych zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW, oraz o ograniczenie fizycznych kontroli na miejscu. Wnioski te zostały zaakceptowane, w  związku z czym opublikowane zostały rozporządzenia UE przewidujące możliwość zwiększenia dopuszczalnego poziomu zaliczek za 2020 r. do 70 procent (z 50 proc.) w przypadku płatności bezpośrednich, oraz do 85 procent (z 75 proc) w przypadku wsparcia w ramach PROW. Ograniczają one również fizyczne kontrole na miejscu z wymaganych 5 proc. do 3 proc. beneficjantów ubiegających się o płatności bezpośrednie i płatności w ramach PROW (w przypadku działania Rolnictwo ekologiczne Komisja proponuje przeprowadzenie 3 proc. kontroli na poziomie działania), w przypadku wzajemnej zgodności, z 1 proc. do 0,5 proc., oraz pewną swobodę w zakresie wymogów dotyczących terminów tych kontroli oraz możliwości przeprowadzania kontroli za pomocą nowych technologii, jak zaznaczył Kamiński. Dodał, ze Polska zamierza z tych rozwiązań skorzystać.