- Mleczarstwo jest jedną z ważnych gałęzi rolnictwa, ale ja dbam o całość, bo rolnictwo jest systemem naczyń połączonych - podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

- Rolnictwo to jest połączenie produkcji roślinnej ze zwierzęcą, z przetwórstwem, z handlem - stwierdził minister zwracając uwagę na niebezpieczeństwo związane z forsowaniem jednych działów kosztem innych.

Szef resortu przedstawił wprowadzane w życie rozwiązania dotyczące m.in. wapnowania gleb, czy małej retencji. Podkreślił jednocześnie znaczenie wprowadzonych w życie nowych rozwiązań prawnych dotyczących zakładania spółdzielni rolniczych.

- To jedne z najlepszych rozwiązań w tej dziedzinie w Europie. Nie rozumiem dlaczego rolnicy z nich nie korzystają - powiedział.

W ocenie ministra nie ma żadnych racjonalnych powodów, aby nie tworzyć spółdzielni. Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na korzyści fiskalne, na poprawę pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, na korzyści skali i obniżkę kosztów.

Przypomniał również, że polskie mleczarstwo oparte jest głównie na formie spółdzielczej, ale czasem rolnicy o tym zapominają.

- Zarządy spółdzielni są pracownikami rolników i nie można o tym zapominać - stwierdził minister.

- W dzisiejszym świecie pojedynczy rolnik prawnie nic nie znaczy, nie ma dobrej pozycji na rynku i nie ma szans na rozwój, dlatego należy brać przykład z krajów Europy Zachodniej. Tam rolnicy zrzeszeni są czasem nawet w kilku spółdzielniach lub organizują się w inne formy wspólnej działalności gospodarczej - podkreślił minister.

Podczas spotkania szef resortu rolnictwa położył także nacisk na konieczność zawierania umów kontraktacyjnych z uwzględnieniem przedziału cen referencyjnych.

- Po nowym roku ruszy platforma sprzedażowa, rodzaj giełdy na której będą sprzedawane surowce rolne, która będzie jednym z elementów porządkowania rynku rolnego - poinformował minister Ardanowski.

Minister zapowiedział ponadto publiczne ogłoszenie nazw firm mleczarskich, które sprowadzają surowce do produkcji kosztem polskiego rolnictwa.