Resort rolnictwa poinformował w poniedziałek na swojej stronie internetowej, że 2 czerwca w Wietnamie doszło do pierwszego posiedzenia polsko-wietnamskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa. Posiedzeniu współprzewodniczyli: wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski oraz jego wietnamski odpowiednik Phung Duc Tien. Grupa została powołana 17 marca 2022 r. przez szefów resortów rolnictwa Polski i Wietnamu.

Ministerstwo przekazało, że podczas wizyty Kołakowski podkreślił znaczenie finalizacji procedur w zakresie dostępu do wietnamskiego rynku dla polskich produktów rolno-spożywczych - wołowiny, gęsi, kaczek, borówki. Zaznaczył, że stronie polskiej zależy na zakończeniu prac w tym zakresie do końca 2022 r.

W trakcie negocjacji Polska i Wietnam uzgodniły zakończenie w br. procedury otwarcia rynku wietnamskiego dla polskiej wołowiny, po dostarczeniu przez Polskę wszystkich informacji wymaganych przez stronę wietnamską, jeśli wyniki audytu przeprowadzonego w 2022 r. spełnią standardy i wymogi wietnamskie - podał resort.

Dodano, że strony zgodziły się również na rozszerzenie bilateralnie uzgodnionego świadectwa zdrowia dla mięsa drobiowego i jego jadalnych produktów eksportowanych do Wietnamu o mięso kaczek i gęsi, pod warunkiem, że wyniki audytu przeprowadzonego w 2022 r. spełnią standardy i wymogi wietnamskie.

Dodatkowo strona polska podkreśliła, że zależy nam na finalizacji procedur dostępowych do rynku wietnamskiego dla polskiej borówki do końca 2022 r."- wskazano.

Resort przekazał, że szefowie obydwu delegacji potwierdzili zainteresowanie dalszym wzmacnianiem relacji dwustronnych w obszarze rolnictwa. Uzgodnili też kontynuację rozmów w ramach formatu grupy roboczej w 2023 r.

W trakcie wizyty w Wietnamie wiceminister Kołakowski spotkał się również: z przedstawicielami Zgromadzenia Narodowego Wietnamu, na czele z przewodniczącą Parlamentarnej Grupy Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej Le Thi Nga, prezesem Wietnamskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a także z przedstawicielami Wietnamskiego Instytutu Badawczego Akwakultury w Bac Ninh.

Ministerstwo podkreśliło, że Wietnam jest strategicznym partnerem handlowym Polski w Azji Południowo-Wschodniej. W polskim eksporcie na rynek wietnamski dominują artykuły rolno-spożywcze. Wartość eksportu tych towarów w 2021 r. wyniosła ponad 143 mln euro. Do Wietnamu z Polski wysyłane są głównie filety rybne i inne mięso rybie, mąka oraz mięso wieprzowe.