W ostatni piątek zarząd Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka podjął decyzję o wykluczeniu Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka z grona członków PFHBiPM. 

MZHBiPM zapowiada działania w celu zaskarżenia tej uchwały

W piśmie opublikowanym na stronie internetowej Mazowieckiego Związku czytamy, że Waldemar Plantowski, prezes MZHBiPM, oraz Daniel Śliński, wiceprezes MZHBiPM, nie zgadzają się z decyzją zarządu Federacji.

„Dnia 3 lutego 2023 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w sprawie wyjaśnienia rzekomych nieprawidłowości w naliczaniu składek przez nasz Związek. To był tylko pretekst. Prawdziwym powodem zebrania Zarządu było wykluczenie nas z Federacji. Wszystko odbyło się w skandalicznej atmosferze” – stwierdzają.

 

Zaznaczają również, że nie dopuszczono do udziału w spotkaniu radcy prawnego, który miał reprezentować Mazowiecki Związek, oraz „nie dano zebranym możliwości swobodnego zabrania głosu”.

„Uchwała była już przygotowana wcześniej, mimo że nie było jej w obrządku obrad. Zebrani większością głosów zdecydowali, że należy skreślić Mazowiecki Związek z listy członków Federacji. Uzasadnienie uchwały jest po prostu tak absurdalne i śmieszne, że szkoda je wręcz cytować. Braliśmy udział w komedii, farsie!” – czytamy w piśmie.

MZHBiPM: Nie zostawimy sprawy bez dalszego biegu

„Nie zostawimy sprawy bez dalszego biegu. Podejmiemy wszelkie kroki, aby ta uchwała została szybko uchylona. Nasz pełnomocnik podejmuje już działania w celu zaskarżenia tej bezprawnej uchwały. Oświadczamy Wam, członkom naszego Związku, że to bezprawie, którego staliśmy się ofiarą, spotka się ze stosowną reakcja właściwych służb” – informują prezes i wiceprezes MZHBiPM.

Prezes Mazowieckiego Związku zwołał w tej sprawie zamknięte nadzwyczajne posiedzenie zarządu, które odbędzie się 8 lutego w Parzniewie. Weźmie w nim udział również Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa, który skomentował tę sprawę w mediach społecznościowych.

Wiceminister Romanowski zabiera głos w sprawie wykluczenia MZHBiPM

„Jako Poseł RP z Mazowsza, ale również jako wiceminister @MRiRW_GOV_PL w związku ze skandaliczną decyzją Zarządu #PFHBiPM o wykluczeniu Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka z listy członków PFHBiPM wzywam do natychmiastowego uchylenia tej uchwały!!!” – napisał na Twitterze Romanowski.

Zaprosił on w trybie pilnym zarząd MZHBiPM na spotkanie w celu omówienia dalszych działań oraz zaznaczył, że „takie metody stosowane przez zarząd #PFHBiPM nie mogą mieć miejsca w związkach reprezentujących polskich rolników!!!”.

„Czas zastanowić się, czy #PFHBiPM jest nadal w stanie prowadzić księgi hodowlane, oraz ocenę wartości użytkowej bydła mlecznego za dotację z budżetu państwa. Nie takie związki i federacje w Polsce były kierowane przez Zarząd Komisaryczny do momentu ustabilizowania sytuacji!” – napisał wiceminister.