Zostało jeszcze niemal 2 tygodnie na złożenie wniosku w ramach działania „Dobrostan zwierząt”. W związku z tym jeszcze wielu hodowców czeka zmaganie się z przepisami i wytycznymi, aby uzyskać wspomniany rodzaj płatności.

O tym kto się kwalifikuje do nowej płatności, jakie trzeba spełniać warunki i z jakimi kosztami się to wiąże, rozmawiamy z Łukaszem Bocheńskim z poznańskiego oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego.

Jak informuje Łukasz Bocheński, główny koszt stanowi wykonanie przez doradcę planu poprawy dobrostanu zwierząt, co wiąże się z wydatkiem ok. 1000 zł. Jednak nie wszystkie warianty wymagają wykonia planu poprawy dobrostanu. Jedynym działaniem, do którego nie trzeba dołączać tego dokumentu jest wariant 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas. Natomiast niezbędny jest tu rejestr wypasu P-1/622, który dostarcza się do ARiMR w terminie 16-31 października 2020 r.

Okazuje się również, że wariant 1.3. Dobrostan loch oraz wariant 1.4. Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu, nie zostały uruchomione ze względu na występowanie w Polsce ASF.

Jak informuje Łukasz Bocheński, wątpliwości rolników związane w wejściem w program wynikają również z faktu, że poprawa dobrostanu „ na dziś” jest działaniem jednorocznym z możliwością jego przedłużenia w roku kolejnym.