Komisji Europejskiej przedstawiła plan pomocowy, w którym 150 mln euro ma być przeznaczona dla unijnych rolników dobrowolnie zmniejszających produkcję mleka. Zmniejszenie ma polegać na ograniczeniu dostaw przez 3 miesiące. Do wyboru są cztery okresy redukcyjne: X - XII 2016, XI 2016 - I 2017, XII 2016 – II 2017 oraz I – III 2017 r. Kwota dofinansowania ma zależeć od różnicy pomiędzy mlekiem sprzedanym w zadeklarowanym 3-miesięcznym okresie i analogicznym do niego kwartałem w roku poprzednim. Jednostkowo pomoc ma wynieść 14 eurocentów za kg redukcji.

Jak mówił podczas spotkania Waldemar Sochaczewski, Dyrektor Departamentu Rynków Rolnych, rolnicy będą zgłaszać chęć dobrowolnego ograniczania poprzez złożenie odpowiedniego deklaracji do ARR. Po zsumowaniu wielkości redukcji dla całej Polsce, dokumenty krajowe zostaną przedłożone Komisji Europejskiej.

W praktyce producent najpierw składa deklarację dobrowolnego ograniczenia produkcji. Następnie po zakończeniu okresu redukcji, rolnik składa wniosek o płatność po który następujące weryfikacja i wypłata środków. Weryfikacja będzie miała na celu sprawdzenie czy deklarowana przez producenta różnica w dostawach jest zgodna z ograniczaniem produkcji w praktyce. Rolnik będzie więc musiał wykazać jaka jest równica w dostawach, poprzez uwierzytelnienie dostaw za okres 3 miesięcy 2015-2016 r. analogiczny do okresu z 2016-2017 r., w którym nastąpiła redukcja.