To już piąte spotkanie z hodowcami „W Jędrusiowej Zagrodzie” zorganizowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Pierwszy dzień Forum zdominowały tematy dotyczące technologii gnomicznej w hodowli bydła mlecznego. Hodowcy mogli zapoznać się z zakresem działań otwartego w tym roku przez PFHBiPM Centrum Genetycznego. Nowa jednostka zaczyna pracę od wdrożenia trzech projektów: „CGen korekcja”, „CGen inbred” oraz „CGen indeksy”, które przy wykorzystaniu nowych technologii, pozwalających na sprawniejszy przepływ danych, mają przyczynić się do wzrostu wartości hodowlanej zwierząt.

Na wykładach zostały przedstawione m.in. możliwości wykorzystania genotypowania w Polsce, jako narzędzia do prowadzenia selekcji w stadzie, a także wyniki użytkowania buhajów genomowych w Polsce w 2015 r.

Według danych przedstawionych przez dr Agnieszkę Nowosielską z działu hodowli PFHBiPM, w ubiegłym roku w Polsce udział wykorzystania nasienia buhajów genomowych wyniósł 31 proc. Jednak, jak mówi dr Nowosielska, ze względu na brak świadomości hodowców, wciąż istnieje udział buhajów o bardzo niskiej wartości hodowlanej, które w większości pochodzą z importu.

Drugi dzień został poświęcony głównie ekonomice produkcji mleka. Dr Parzonko z SGGW zalecał umiarkowany entuzjazm w obliczu rosnących cen mleka. Przedstawiane przez prelegenta analizy wskazują, że w najbliższych latach ceny produktów mlecznych nie powinny znacząco wzrastać.

Tego dnia ciekawych informacji mogli również zaczerpnąć producenci żywca wołowego podczas panelu dotyczącego produkcji wołowiny wysokiej jakości w oparciu o krzyżowanie towarowe bydła.