Ostatnia aukcja produktów mleczarskich na giełdzie GDT z 16 listopada br. zakończyła się wzrostem ogólnego indeksu giełdowego o 1,9 proc. Sześć z ostatnich siedmiu aukcji odnotowały wzrosty, z wyjątkiem 5 października, kiedy indeks pozostał na niezmienionym poziomie.

Podwyżka ogólnego indeksu cenowego wpłynęła na jednomyślny wzrost notowań we wszystkich dostępnych kategoriach produktów mleczarskich. Największą podwyżkę odnotowano w przypadku masła (+ 3,5 proc.) oraz sera Cheddar (+ 2,2 proc.). Na ostatniej sesji niedostępna była maślanka w proszku.

Podczas ostatniej sesji GDT sprzedano 30 397 ton produktów mleczarskich, co stanowiło wynik o niemal 500 ton wyższy w porównaniu z poprzednią aukcją.

Wyniki ostatniej sesji GDT kształtują się następująco:

• Bezwodny tłuszcz mleczny – wzrost o 1,3 proc.,
• Masło – wzrost o 3,5 proc.,
• Maślanka w proszku – nie oferowana,
• Ser Cheddar – wzrost o 2,2 proc.,
• Laktoza – wzrost o 1,6 proc.,
• Odtłuszczone mleko w proszku wzrost o 1,4 proc.,
• Pełne mleko w proszku – wzrost o 1,9 proc.