Obiekty do chowu bydła, które stawiają Amerykanie mają olbrzymią kubaturę i lekką konstrukcję. Te budynki w zasadzie nie mają pełnych ścian, zastępują je  kurtyny. Niektóre z obór są bardzo, ale to bardzo wysokie, żeby mogły zapewniać ruch i przepływ powietrza. Spójrzcie na kilka rozwiązań konstrukcyjnych prosto z USA. W wielu obiektach jest wentylator... na wentylatorze.