Zachodniopomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Barzkowicach odbyła się w dniach 7-8 września. Bydło mleczne zostało nagrodzone w 7 kategoriach, a nagrodami podzieliły się dwie hodowle Ośrodek Hodowli Zarodowej Lubiana Sp. z o.o. oraz Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz.

Tytuł czempiona wystawy w kategorii jałowic niecielnych rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w wieku 10-12 miesięcy zdobyła Lawenda po Butze ET z hodowli OHZ Lubiana, tytuł wiceczempionki powędrował do jałowicy Flinta 4 po Palermo z hodowli PIB Kołbacz.

Jałowice niecielne w starszej kategorii wiekowej 13-15 miesięcy to czempionka – Potulna po Stallion z OHZ Lubiana oraz wiceczempionka – Nora 1 po D Shout ET z PIB Kołbacz.

Jałowice z OHZ Lubiana dominowały w kategorii wiekowej 16-18 miesięcy: czempion – Jacobee po buhaju Jordan ET, wiceczempion – Geertje, której ojcem jest Altaiota ET.

W kategorii jałowic cielnych tytuł czempiona oraz superczempiona wystawy w kategorii jałowic otrzymała Astra po buhaju Catch ET pochodząca z hodowli OHZ Lubiana, wiceczempionką w tej kategorii została Bonnie 37 po Jordinie ET z PIB Kołbacz.

Obie nagrodzone krowy pierwiastki: Alicja – ojciec Garrett ET – czempion oraz Lafka – ojciec Altaesqiure ET – wice pochodziły z hodowli OHZ Lubiana.

Wśród krów w 2 laktacji ponownie swą dominację zaznaczył OHZ Lubiana zdobywając oba najwyższe trofea w tej kategorii. Czempionką została krowa Laki po buhaju Drevill ET,a tytuł wice powędrował do krowy Ismene, której ojcem jest Howie ET.

Najstarsza grupa krów prezentowanych podczas wystawy to krowy w 3 laktacji. W tej kategorii zaprezentowana przez OHZ Lubiana krowa Astra, której ojcem jest Durham ET została wyróżniona tytułem czempiona w swojej kategorii oraz uhonorowana tytułem superczempiona wśród krów prezentowanych na wystawie. Wiceczempionką w tej kategorii została krowa Mathilde 203 po buhaju Douglas ET należąca do hodowli PIB Kołbacz.