W tym roku odbyła się już piąta edycja Mlecznej Gali. Wydarzenie to ma na celu wyrażenie uznania dla najlepszych hodowców bydła mlecznego w kraju, których zwierzęta są pod oceną wartości użytkowej. Podczas typowania jej laureatów brana jest pod uwagę wielkość stad oraz ich wydajność. Sama ceremonia gromadzi najlepszych hodowców bydła mlecznego różnych ras, z różnych regionów kraju, o różnym statusie własności i wielkości stad.

Obok prawdziwych gigantów hodowlanych, posiadających stada powyżej 1 tys. sztuk, były też i mniejsze, utrzymujące po kilka, kilkanaście zwierząt. Zaznaczyć trzeba, że bez względu na te uwarunkowania, wszyscy hodowcy są specjalistami w swojej dziedzinie, których osiągnięcia w hodowli i chowie bydła oraz w produkcji mleka stawiają Polskę w europejskiej czołówce.

Tegoroczna uroczystość miała szczególny charakter, ponieważ Mleczna Gala świętowała swoje pięciolecie. Tegoroczna Gala została objęta honorowymi patronatami Premiera Rzeczypospolitej Polskiej – Mateusza Morawieckiego, oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztofa Jurgiela.

W imprezie oprócz samych hodowców i producentów mleka wzięły w udział władze i pracownicy PFHBiPM, a także przedstawiciele rządu, prezesi rolniczych agencji, spółek inseminacyjnych, prezesi i reprezentanci spółdzielni mleczarskich i świata nauki. Jubileuszową Galę swoją obecnością zaszczycili Krzysztof Rodzik – szef Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krystian Popławski – dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Maria Fajger – prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Andrzej Sutkowski – prezes Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Ryszard Winter – dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie, Josef Kucera – wiceprezes Czesko – Morawskiego Stowarzyszenia Hodowców S.A., Jacek Stacica – prezes Krajowego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Antoni Stelmaszyński – reprezentant Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, oraz Anna Sawilska i Danuta Stańczuk z ZETO Olsztyn.

Ceremonię poprowadziła znana z telewizyjnego reality show „Rolnik szuka żony” Marta Manowska, a zgromadzonych gości powitał prezydent PFHBiPM, Leszek Hądzlik, który w swoim przemówieniu podkreślił, że za wykonaną pracę, należą się hodowcom ogromne słowa uznania, ponieważ w szczególny sposób wpływają oni na rodzimy sektor mleczarski, dając nie raz dowody troski o jego rozwój.

Prezydent podkreślił także, iż zeszłoroczne wyniki hodowlane można określić jako „mleko na plusie”, bowiem w minionym roku wzrosły średnia wydajność laktacyjna, a także ilość krów i obór pod oceną. Powiększyło się również przeciętne oceniane stado.

Głos zabrał również Krzysztof Radzik reprezentujący Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, który zapewnił iż ministerstwo będzie wspierać polskich hodowców i producentów mleka, a także szukać dla nich nowych rynków zbytu. Bardzo miłym akcentem było wystąpienie gościa z Czech – Josefa Kucery, który powiedział, że nasze kraje bardzo dużo łączy, jednak postęp jaki dokonał się w polskiej hodowli w ostatnich latach jest naprawdę imponujący.

Podczas uroczystości przedstawiono laureatów 7 kategorii pod względem wydajności od krów w poszczególnych rasach oraz 7 kategorii pod względem rekordowych wydajności w odniesieniu do wielkości stad. O każdym z wyróżnionych gospodarstw przygotowano multimedialną wizytówkę. Laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach oprócz kryształowych statuetek, otrzymali od Polskiej Federacji nagrodę specjalną w postaci vouchera na jednorazowy, bezpłatny próbny dój. Prestiżowe wyróżnienia wręczyli im Leszek Hądzlik, prezydent PFHBiPM oraz Krzysztof Rudzik i Krystian Popławski. Lista nagrodzonych hodowców w załączniku.

Z okazji jubileuszu Mlecznej Gali, zespół Oceny przeanalizował wyniki tych hodowców, którzy byli laureatami wszystkich 5 Mlecznych Gali w celu wyłonienia tych producentów mleka, którzy w swoich rasach i specjalizacjach osiągnęli największy progres i stali się przez to ich nieformalnymi liderami wzrostu. Uznano zatem, że tą „Piątkę na piątkę” należy specjalnie wyróżnić. Nagrody specjalne – tablety z aplikacją STADO ON-LINE oraz innymi przydatnymi narzędziami Polskiej Federacji otrzymali Małgorzata Dusznik, Wojciech Makarewicz, Kombinat Rolny Szestno, Ośrodek Hodowli Zarodowej Głogówek i Stadnina Koni Michałów.