Upadki cieląt zdarzają się zarówno jeszcze przed porodem, kiedy rodzą się martwe cielęta, jak również po wycieleniu. Przyczyny takich zdarzeń są różne i często niezależne od samego hodowcy. Jego zadaniem jest ograniczenie do minimum czynników ryzyka. Do najczęściej występujących czynników decydujących o przeżywalności cieląt można zaliczyć:

• Przedwczesne porody
Przedwczesne porody mogą być spowodowane wadami genetycznymi, zakażeniem patogenami chorobotwórczymi lub urazami mechanicznymi. Najwięcej upadków odnotowuje się w przypadku wycieleń przed 270 dniem ciąży.

• Ciężkie porody
Głównym czynnikiem mającym wpływ na przebieg porodu jest masa urodzonego cielęcia, co jest szczególnie istotne w przypadku pierwiastek. Dlatego też należy rozsądnie dobierać buhaje pod tym kątem. Bardzo ważna jest także kondycja ciężarnej krowy. W przypadku krów nadmiernie otłuszczonych trudne porody występują z większą częstotliwością. Na trudne porody wpływ ma również poprawność położenia cielęcia konieczny jest więc nadzór nad krową w trakcie wycielenia.

• Choroby układu oddechowego
Dość niebezpieczne zagrożenie dla zdrowia i życia cieląt stanowią schorzenia górnych i dolnych dróg oddechowych, które określane są mianem syndromu oddechowego – BRD (Bovine Respiratory Disease). Występowaniu tego rodzaju problemów sprzyjają niekorzystne warunki utrzymania. Warto więc zadbać o suchą ściółkę i dobrą wentylację w cielętniku.

• Biegunki cieląt
Biegunki są schorzeniem, które stanowi jedną z najczęstszych przyczyn upadków cieląt. Za występowanie biegunek najczęściej odpowiadają: bakterie, wirusy oraz pasożyty. Niedostatecznie rozwinięty układ immunologiczny zwiększa podatność na zakażenie. Dlatego tak ważne jest podanie pierwszej siary, która w największym stopniu buduje odporność cieląt. Ważna jest tu również higiena pomieszczeń, jak też sprzętu używanego do odpajania cieląt.

• Problemy z pępowiną
Pępowina jest głównym wektorem przenoszenia drobnoustrojów chorobotwórczych, które poprzez układ krwionośny roznoszone są po całym organizmie. Dobrą praktyką po porodzie jest zdezynfekowanie pępowiny, co zabezpiecza przed inwazją patogenów. Niedostateczna higiena może skutkować wystąpieniem zapalenia pępowiny czy przepukliny pępkowej, co może zakończyć się upadkiem cielęcia.