Przypomnijmy, że Indeks Ekonomiczny jest indeksem selekcyjnym wyrażającym łączną wartość hodowlaną zwierzęcia w przeliczeniu na złotówki.

Wartości Indeksu Ekonomicznego pozwalają na porównywanie zysków z produkcji mleka w odniesieniu do jednej laktacji. Dzięki niemu możliwe jest doskonalenie stad w kierunku maksymalizacji zysków.

W przypadku buhajów Indeks Ekonomiczny pozwala określić o ile różnią się zyski od ich córek w przeliczeniu na laktację. Porównując buhaje na podstawie wartości IE każdy producent mleka może określić różnicę w spodziewanych zyskach i wybierać te buhaje, które pozwolą mu zarobić więcej.

Zgodnie z grudniowymi wynikami oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej pierwsze miejsce ponownie zajął niemiecki buhaj Precision, którego Indeks Ekonomiczny wynosi 3306 zł. Jego ojciec to Proximo, ojciec matki Swift, zaś ojciec matki matki Gymnast. 

Drugie miejsce zajął, również niemiecki, Superior o Indeksie Ekonomicznym wynoszącym 3273 zł. Jego ojcem jest holenderski Chapter, a ojcem matki niemiecki Gigabyte. Ojcem matki jego matki był Guarantee.

Na trzecim miejscu plasuje się kolejny niemiecki buhaj – Forino, który w poprzednim sezonie zajmował drugie miejsce. Jego Indeks Ekonomiczny wynosi 3098 zł. Jego ojcem jest amerykański Fortnite, ojcem matki Casino, a ojcem matki matki Superhero.

Na kolejnych miejscach, od 4 do 10, uplasowały się buhaje: Danko Brel, Zol Busz, Giroud, Glenn, Corleone, Canoso i Gallius.

Oto ranking topowych buhajów, utworzony na bazie wartości Indeksu Ekonomicznego (IE), którego wartości obliczane są przez Centrum Genetyczne Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

  1. Precision (Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski), 3306 zł; Proximo x Swift x Gymnast
  2. Superior (SHiUZ), 3273 zł; Chapter x Gigabyte x Guarantee
  3. Forino (Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski), 3098 zł; Fortnite x Casino x Superhero
  4. Danko Brel (WCHiRZ), 3097 zł; Rioaveso x Koden x Baltikum
  5. Zol Busz (WCHiRZ), 3088 zł; Rioaveso x Megabit x Altahotrod
  6. Giroud (Andrzej Syczewski, MCHiRZ, SpermGen Dawid Michalski), 3076 zł; Gladius x Altadateline x Rubi ASP
  7. Glenn (Andrzej Syczewski, MCHiRZ, SpermGen Dawid Michalski), 3062 zł; Gladius x Soundcloud x Sound System
  8. Corleone (WCHiRZ), 3033 zł; Perry x Riveting x Fabulous
  9. Canoso (Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski), 3026 zł; Crown x Guarantee x Altaspring
  10. Gallius (Andrzej Syczewski, MCB, MCHiRZ, SpermGen Dawid Michalski), 3024 zł; Gywer RDC x Superhero x Missouri

Nasienie topowych buhajów jest dostępne w spółkach inseminacyjnych, których nazwy znajdują się w powyższym zestawieniu – w nawiasach, po imieniu samca.